Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

5 důvodů, proč vsadit na energetický management
1 min 3048
29.3.2018 / ela / 1 min. čtení

5 důvodů, proč vsadit na energetický management

5 důvodů, proč vsadit na energetický management
Energetický management je efektivní řízení a postupné snižování spotřeby energií. Jedná se o investičně nenáročné řešení, které je vhodné pro nejrůznější subjekty od měst a obcí až po průmyslové podniky. O tom, co vše energetický management obnáší a jaké jsou jeho přínosy pro hospodaření podniku či organizace, radí Ondřej Vaněk, jednatel společnosti PKV BUILD, která mimo jiné poskytuje službu zavedení energetického managementu.

1.

Úspory energií jsou dlouhodobé

Cílem energetického managementu je významné snížení provozních nákladů a zlepšení organizace práce. Prioritou je pravidelné, opakující se zlepšování energetického hospodářství. Na začátku procesu je monitoring a měření spotřeb energie, poté odborníci navrhnou proveditelná a ekonomicky přijatelná úsporná opatření. Po zavedení navržených změn se opět monitoruje spotřeba a porovnává se výše plánovaných a dosažených úspor.

TIP

Chcete získat přehled o energetickém hospodaření vaší firmy a zjistit, jak snížit spotřebu energií? Pomůžeme vám najít úspory tam, kde je to nejefektivnější. Více na www.eon.cz/audit.  

2.

Energetické hospodaření lze řídit on-line

Energetický management může být založen na ručních odečtech spotřeby energií, což je vhodné zejména pro města a obce díky delším intervalům ukládání dat. Firmy ocení on-line systém, který v definovaných intervalech monitoruje spotřebu energií pomocí automatických odečtů stavů měřidel. Data ukládá do databáze, která se pravidelně zálohuje. K analýze dat se pak využívá speciální software, který lze přizpůsobit konkrétnímu uživateli. Ten má k informacím přístup pomocí webového rozhraní.

Vaněk audit 

3.

Důkladná analýza přizpůsobí systém uživateli

Ať už má energetický management sloužit vedení podniků či představitelům veřejné správy, měst a obcí, energetikům, technikům či při přípravě investičních plánů, vždy je nutné provést vstupní analýzu stávajícího stavu provozu. Je vhodnější model s ručním, či s dálkovým odečtem? Nebo kombinace obou? Který objekt osadit podružnými měřáky a který ne? Kde konkrétně může být největší potenciál úspory? Kde jsou již vhodné měřáky a kde se budou muset instalovat? Analýza hledá odpovědi na podstatné otázky, aby bylo možné systém vhodně nastavit.

4.

Obsluha systému je jednoduchá

Po schválení koncepce energetického managementu se modeluje prostředí on-line softwaru podle individuálních potřeb zákazníka. O prostředí rozhoduje více veličin. Nejpodstatnější je počet sledovaných vstupních hodnot a charakter zákazníka. Software se neustále zdokonaluje na základě několika stovek provedených energetických koncepcí a auditů podniků, měst a obcí, aby byl uživatelsky přívětivý. Podle Ondřeje Vaňka je důležité, aby práce se softwarem byla rychlá, efektivní a aby systém byl pro uživatele pomocníkem a nikoliv žroutem času.

5.

Nenáročné řešení s velkým efektem

I neinvestiční opatření mají velký efekt – jako u jednoho z klientů, který provozuje vlastní síť 187 prodejen po celé České republice. Z dálkového odečtu měřáků z jednotlivých prodejen vyplynula zajímavá zjištění. V některých z nich personál nevypínal na noc vytápění, nezhasínal osvětlení či nechal téct teplou vodu. Každá prodejna si vytápěla na svou vlastní teplotu a měření jasně ukázalo, která pobočka energiemi šetří a kde se zbytečné plýtvá. Po sérii neinvestičních úsporných opatření a po změně návyků personálu a kontrolování spotřeb energií se v celé prodejní síti za rok podařilo ušetřit přes jeden milion korun.

 

Nejlepší články e-mailem