Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Až 80 % nákladů na firemní fotovoltaické systémy lze pokrýt z dotace
2 min 2828
4.8.2017 / ela / 2 min. čtení

Až 80 % nákladů na firemní fotovoltaické systémy lze pokrýt z dotace

Až 80 % nákladů na firemní fotovoltaické systémy lze pokrýt z dotace
V rámci tří aktuálně otevřených výzev programu Úspory energie, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, mohou podniky všech velikostí žádat o peníze na instalaci fotovoltaických systémů s akumulací energie i bez ní, na výstavbu energeticky efektivních budov i na projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti.

Žádosti o dotace na pořízení fotovoltaického systému s nebo bez akumulace energie pro vlastní spotřebu mohou firmy posílat do 16. října 2017. Žadateli mohou být i osoby samostatně výdělečně činné nebo podniky stoprocentně vlastněné veřejným sektorem. Celkově budou v rámci této výzvy rozděleny dvě miliardy korun.

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů v případě malých podniků, u středních je to 70 a u velkých podniků 60 procent, přičemž na jeden projekt lze získat příspěvek od 300 tisíc až do 100 milionů korun. Způsobilé výdaje přitom nesmí přesahovat 30 tisíc korun na úsporu 1 GJ energie. Do způsobilých výdajů se zahrnuje dlouhodobý hmotný majetek a také dlouhodobý nehmotný majetek, je-li nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku. Jeden ekonomický subjekt může podat až patnáct žádostí o dotaci.

TIP

Pokud vás zajímají možnosti čerpání finančních prostředků z aktuálně otevřených dotačních titulů, kontaktujte nás!

Turistická zařízení nemají nárok

Instalace fotovoltaického systému samostatně nebo společně se zařízením pro akumulaci energie pro vlastní spotřebu musí být provedena na území České republiky mimo Prahu. Rozhodující přitom není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu. Dotace není určena pro komerční turistická zařízení (hotely, restaurace, lázně, volnočasová zařízení) ani pro aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů a nelze podpořit také instalaci fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách. Doba realizace projektu nesmí překročit tři roky.

Maximální možný výkon instalovaného fotovoltaického systému je 1 MWp. Systém musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství. Kapacita akumulátoru nesmí překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu. Podpořená fotovoltaická elektrárna smí dodat maximálně 20 procent ročního množství elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy, je-li k ní připojena. Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

FVE1

Zelenou mají také energeticky úsporné budovy

Další dotační titul, Energeticky efektivní budovy – výzva I, umožňuje podnikům získat podporu ve výši 200 tisíc korun až 200 tisíc eur na výstavbu nových energeticky efektivních budov, nebo na vybudování nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

Financovat lze dlouhodobý hmotný majetek i dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku, technický dozor investora a také takzvaný Blower Door Test, který zjišťuje vzduchotěsnost obálky budovy a tím její energetickou náročnost. Zahrnout lze i náklady na pořízení dokumentace pro provedení stavby – maximální výše příspěvku na tuto položku je 350 tisíc korun a může se jednat maximálně o dvě procenta celkových investičních nákladů na stavbu. Příjem žádostí začal 17. července a končí 17. listopadu 2017.

Chcete snížit energetickou náročnost?

Až do 30. března 2018 pak mohou firmy žádat o podporu z programu Úspory energie – výzva II ve výši 500 tisíc až 250 milionů korun na projekty snižující energetickou náročnost podniku. Může to být například zavedení nových technologií v oblasti vytápění, osvětlení, vzduchotechniky, zateplování budov, rekonstrukce rozvodů plynu, energií či tepla, využití odpadní energie ve výrobě, ale také rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu či instalace zařízení využívajícího obnovitelné zdroje energie. Malé podniky mohou získat podporu ve výši až 50 procent způsobilých výdajů, u středních podniků je to 40 a u velkých 30 procent.

Dotace poskytuje ministerstvo průmyslu a obchodu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace. Přehled všech otevřených výzev s podrobnými informacemi naleznete na www.agentura-api.org.

Nejlepší články e-mailem