Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Biometan: Další palivo budoucnosti?
3 min 6708
14.9.2020 / Jiří Holubec / 3 min. čtení

Biometan: Další palivo budoucnosti?

Biometan: Další palivo budoucnosti?
Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů generované vozidly poháněnými plynem se tak sníží o 55 %, zároveň vznikne až jeden milion nových pracovních míst a roční náklady na pohonné hmoty klesnou o více než 4,5 miliardy eur. Jak reálná tato zpráva je, co je to vlastně biometan a jak daleko od naplnění plánů zatím jsme?
 

Uvedené údaje vyplynuly z nové studie o současném stavu a potenciálu využití biometanu v dopravě, kterou vydala Asociace pro vozidla na zemní plyn a bioplyn (NGVA) a Evropská bioplynová asociace (EBA). Ve studii i ve stále větším počtu odborných článků je biometan skloňován jako palivo budoucnosti, při jehož výrobě dokážeme dosáhnout minimální uhlíkové stopy a zároveň se zbavíme mnoha problémů spojených s nakládáním s odpady a dalšími nechtěnými produkty lidské civilizace.

biometan 1

V plánech na dekarbonizaci energetiky a dopravy má biometan podle nejnovějších studií nezastupitelné místo a dostává se mu také výrazné podpory ze stran národních i nadnárodních institucí. Jak se dále uvádí ve zprávě EBA a NGVA, v EU by v roce 2030 mohl biometan pokrývat až 40 % celkové spotřeby pohonných hmot pro vozidla na plyn, kterých by v té době mělo po silnicích a dálnicích jezdit zhruba třináct milionů. Množství distribuované energie vázané v biometanu by v takovém případě odpovídalo asi 117 TWh, což je množství, které přesahuje celkovou roční spotřebu zemního plynu v Česku (v roce 2019 to bylo 91 TWh). Přes všechny tyto plány a ambice je obecné povědomí o biometanu, jeho produkci a využití relativně malé. Co je tedy tato zázračná substance zač?

Rozklad jako palivo

Zkráceně řečeno je biometan vyčištěný bioplyn – tedy směs plynů, která vzniká při rozkladu organických materiálů bez přístupu vzduchu. Surový bioplyn se skládá přibližně z 5060 % metanu, 30 % oxidu uhličitého a dalších příměsí a je běžně využíván pro výrobu energie a tepla v kogeneračních jednotkách.

biometan box 1

Proces zušlechťování bioplynu je poměrně složitý, provádí se buď chemickou nebo vysokotlakou vodní vypírkou, nebo kryogenní a membránovou separací. Všechny tyto metody jsou sice odzkoušené a k dispozici, ale výsledná surovina je kvůli jejich náročnosti stále dražší než zemní plyn. Vyšší náklady jsou také důvodem, proč stojí průmyslová výroba biometanu momentálně na samém počátku využití. Na celém světě se v současnosti vyrábí jen zhruba na dvou stovkách míst.

biometan 2

V Evropě je jich nejvíce v Německu, Švédsku, Švýcarsku, Dánsku a Nizozemsku, v zámoří pak patří k největším producentům Kalifornie a Kanada. V Česku zatím funguje pouze jedna větší výrobna biometanu, která byla spuštěna vloni na podzim v Rapotíně na Šumpersku. Dalším malým lokálním výrobcem je ČOV v České Lípě a výstavba technologie čištění bioplynu na biometan se v tuto chvíli připravuje v ústecké BPS Všebořice.

Pro další rozšiřování výrobních kapacit je podle odborníků nutná podpora státu. Ta by měla vycházet z novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který letos v červnu dorazil do Poslanecké sněmovny. Ačkoliv u státem podporovaných technologií bývá často na místě otázka, zda se taková podpora vyplatí, v případě biometanu je odpovědí jasné ano. Důvodů je hned několik.

biometan 4

Energie z odpadů

Jak už bylo zmíněno, v chemickém složení není mezi zemním plynem a biometanem žádný rozdíl. Ve způsobu jeho získávání jsou však rozdíly obrovské a biovarianta zde vychází jako poměrně jasný vítěz. Na rozdíl od zemního plynu, který musíme složitě těžit, dovážet a distribuovat, máme zdroje biometanu v podstatě všude kolem nás. V současnosti se získává z bioplynových stanic, kde se zpracovává rozložitelný odpad živočišného původu – zejména biomasa, komunální bioodpad, zkažené a prošlé potraviny, zbytky z restaurací a další formy. Potenciálních zdrojů je ale daleko více.

TIP

Spočítejte si výhodnost CNG jako alternativního pohonu na www.eon.cz/cng. Na stejném odkaze se zároveň dozvíte víc o CNG stanicích a CNG vozech. Pro více informací nás také můžete kontaktovat!

Experimentuje se například se zpracováním čistírenských kalů, odpadů z masné výroby, pivovarů, cukrovarů, škrobáren a destilerií. Významným zdrojem biometanu, který by nás zároveň zbavil jednoho z největších zdrojů skleníkových plynů, jsou hnoje a další vedlejší produkty zemědělské výroby. Do jejich zpracování kladou velké naděje zejména v Austrálii a státech Jižní Ameriky, kde hnůj z milionových stád skotu představuje závažný ekologický problém.

S rozšířením výroby bychom tedy získali vysoce čistý plyn použitelný v běžné plynárenské distribuci a nádavkem bychom zpracovávali odpad, který se dnes hromadí na skládkách a kalištích. Pro představu – pokud bychom takový projekt zavedli jen v Praze, pak by podle odhadů bylo možné z ročního objemu asi 100 000 tun bioodpadu vyrobit 7,8 milionu m3 biometanu. Dost na to, aby pokryl roční spotřebu pohonných hmot celého vozového parku Pražských služeb (147 osobních a 573 nákladních vozidel) a 63 městských autobusů.

biometan 5

Biometan v dopravě

Právě v oblasti dopravy vidí odborníci pro biometan největší potenciál vyžití. Ve srovnání s konvenčními palivy by jeho nasazení znamenalo snížení emisí CO2 až o 35 %, navíc je možné ho distribuovat na stejných čerpacích zařízeních jako běžné CNG a vozidla s pohonem na stlačený plyn ho mohou používat bez jakékoliv úpravy.

K rozvoji biometanu by stačilo pouze rozšířit síť stávajících čerpacích stanic s čerpadly na CNG a posílit výrobu samotného plynu. V Evropě tento trend již začal.

biometan box 2

V Česku v současnosti lehce zaostáváme. V provozu je u nás něco málo přes dvě stovky plnicích stanic CNG. Společnost E.ON jich provozuje sedmadvacet a na šesti z nich – v Brně u čerpací stanice Benzina, v Humpolci, v Českých Budějovicích u čerpací stanice Jihotrans, ve Zlíně, v Nýřanech a v Břeclavi – začal letos v květnu biometan distribuovat.

Podle statistik nicméně zájem o využívaní vozidel na CNG neustále roste. Jen na čerpadlech patřících společnosti E.ON ho v minulém roce řidiči odebrali 5223 m3 a letos se počítá se spotřebou ještě vyšší. Podle Martina Klímy, vedoucího oddělení Mobility Services E.ON, odpovídá biometan zhruba čtvrtině veškerého objemu, který u stanic zákazníci nakoupí, a navíc je k mání za stejnou cenu jako běžné CNG. Ať chceme nebo ne, budoucnost s bioplynem zkrátka počítá.


Nejlepší články e-mailem