Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Detailní přehled spotřeby energie pomáhá firmám snižovat provozní náklady
2 min 1995
23.8.2018 / wac / 2 min. čtení

Detailní přehled spotřeby energie pomáhá firmám snižovat provozní náklady

Detailní přehled spotřeby energie pomáhá firmám snižovat provozní náklady
Stále více českých firem hledá způsob, jak ušetřit. Nutí je k tomu mimo jiné rostoucí náklady na energie. Pro většinu tuzemských firem představují hned po platech druhou největší výdajovou položku. Pomocí moderních technologií je možné provoz budov snížit až o desítky procent. Klíčem k úspěchu jsou v první řadě monitorovací systémy.

1.

První krok: rozmístit čidla

Elektřina, voda, plyn. Obecné pravidlo zní: čím více se toho firma rozhodne monitorovat, tím má větší šanci ušetřit. A právě úspory mohou hrát při rostoucích cenách energií důležitou roli, co se týče konkurenceschopnosti. Ve starých výrobních halách či kancelářských budovách je podle odborníků často velký potenciál úspor. Energetické společnosti dnes nabízejí širokou škálu komplexních řešení, jak jich docílit. Klíčem k úspěchu je však právě monitorování reálné spotřeby. K tomu jsou zapotřebí kvalitní měřiče umístěné na důležitých bodech budovy – zpravidla je třeba měřit ve všech místech, kde se předává energie. Monitorovací systémy sledují například i jednotlivé spotřebiče. Jednoduše odhalí, zda nespotřebovávají více energie, než ve skutečnosti mají. Firma tak velmi rychle získá přehled například o tom, které výrobní stroje jsou zbytečně energeticky náročné, a vyplatilo by se je nahradit.

2.

Monitorovací systém odhalí žrouty energie

Zatímco v západní Evropě i menší podniky sledují podrobně spotřebu ve svých budovách, v Česku je tento přístup zatím spíše doménou velkých společností. Řada firem se nadále zabývá pouze finálními čísly na elektroměrech. Moderní monitorovací systémy přitom již dnes umožňují sledovat spotřebu v reálném čase a dokonce v jednotlivých částech budovy. Energetické společnosti disponují online aplikacemi, které dokáží firmu upozornit, když je něco v nepořádku. Společnost tak může jednoduše odhalit poruchu některého z výrobních strojů. Monitorovací systém také snadno přijde na to, když některá zařízení, která se po ukončení provozu vypínají, zůstanou běžet a zbytečně spotřebovávají energii. S monitorovacím systémem také nemůže dojít k situacím, kdy ve sklepě měsíc odtéká voda z prasklého potrubí a nikdo si toho nevšimne.

Vytápění_LQ

3.

Konec černých odběratelů

Monitorovací systémy umožňují sledovat spotřebu v průběhu dne, srovnávat ji v jednotlivých týdnech či měsících. Majitel podniku má díky tomu šanci jednoduše zjistit, jak ovlivňuje výsledné náklady na energie zimní období a zda se vyplatí investovat do zateplení či nového osvětlení. Energetické firmy jsou navíc po dlouhodobějším monitoringu schopné vytvořit pokročilou analýzu, díky které lze zapracovat na výraznějším snížení nákladů. Díky tomu je možné nastavit mimo jiné optimální sazbu pro odběr elektrické energie. Analýza také dokáže odhalit nepotřebné odběry energií. To je často problém ve starších budovách adaptovaných na kanceláře. Stává se, že v nich elektrické rozvody bývají zapojeny zmatečně. Kvůli tomu se mohou dokonce pomíchat jednotliví odběratelé v rámci budovy. Monitorovací systémy dokáží odhalit v neposlední řadě i černé odběratele, kvůli kterým některé společnosti platí tisíce korun měsíčně navíc. Částky se přitom mohou při velkých nákladech firem vizuálně snadno ztratit a bez monitoringu na ně podnik nemusí vůbec přijít.

4.

Když budova dostane rozum

U samotného monitorování to však nekončí. Některé firmy již dnes vybavují své budovy řídicím systémem, který komunikuje s měřícími čidly a na základě čerstvých dat upravuje chod budovy samotné. Řídicí systém dokáže například zaznamenávat údaje o teplotě v jednotlivých místnostech a podle toho zapínat a vypínat topení či klimatizaci. Zvládne také monitorovat obsah oxidu uhličitého v jednotlivých částech budovy a podle toho následně ovládá větrání. Úspory může přinést také chytrá práce s denním světlem. V místnostech se osvětlení rozsvítí, až ve chvíli, kdy se přirozené světlo dostane pod určitou úroveň. Fungování budovy přitom řídicí systém upravuje i podle toho, jak je zrovna využívána. Nestane se tak například, že by se o víkendu vytápěly místnosti, které o víkendu nikdo nenavštíví. Vždy však záleží na firmě samotné, do jaké míry chce, aby byla „budova chytrá“. Může si vybrat pouhý sběr a vyhodnocování dat o spotřebě či investovat do rozsáhlého řídicího systému, který se bude přímo starat o to, aby bylo hospodaření s energiemi co nejefektivnější.

 

Nejlepší články e-mailem