Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Dobrovolný energetický audit: 5 nejčastějších otázek
2 min 5823
28.3.2017 / ela / 2 min. čtení

Dobrovolný energetický audit: 5 nejčastějších otázek

Dobrovolný energetický audit: 5 nejčastějších otázek
Velké podniky nemají o čem přemýšlet – ze zákona mají energetický audit povinný stejně jako další subjekty, jež dosáhnou stanovené roční spotřeby. O tom, zda se dobrovolný audit vyplatí i menší firmě, jsme hovořili s Ondřejem Vaňkem, jednatelem společnosti PKV BUILD, poskytující energetické služby.

Novela zákona o hospodaření s energií, která platí od července 2015, vyžaduje provedení energetického auditu jednou za čtyři roky u velkých podniků, tedy firem s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem nad 50 milionů eur. Povinnost se týká rovněž složek státu, krajů, obcí či příspěvkových organizací s roční spotřebou nad 1 500 GJ a budov a areálů samostatně zásobovaných energií s roční spotřebou nad 700 GJ.

„Podniků, které zatím nesplnily tuto povinnost, je stále značné množství. Dosud jsme proto nezahájili kampaň cílenou na malé a střední podniky,“ vysvětluje Ondřej Vaněk. Přesto už jeho společnost zaznamenala v tomto segmentu několik desítek zájemců o energetický audit. Hlavní výhodou takzvaných dobrovolných auditů je podle jeho zkušeností výborná součinnost objednatele, který se pro audit rozhodl sám. Kdy se pro dobrovolný audit rozhodnout a co od něj očekávat?

1.

Kolik peněz lze díky auditu ušetřit?

Komplexní řešení energetických úspor může i menší výrobní firmě ušetřit až statisíce ročně. To je i případ dynamicky rostoucího středního podniku na Jindřichohradecku, který je klientem společnosti PKV. „Majitelovou vizí bylo nalézt díky auditu možnosti úspor a následně žádat o dotaci, díky níž může získat až čtyřicet procent uznatelných nákladů,“ říká Vaněk. „Nejprve jsme se zaměřili na neinvestiční opatření a díky optimalizaci rezervovaných kapacit podnik nyní ročně spoří více než 350 tisíc korun, což je částka převyšující cenu samotného energetického auditu.“ Audit v tomto případě navrhl mimo jiné instalaci LED osvětlení s pohybovými čidly, využití odpadního tepla z výroby pro vytápění skladu, instalaci fotovoltaické elektrárny i zateplení a výměnu oken budovy.

2.

Kdy přistoupit k energetickému auditu?

Prvním a zároveň nejčastějším důvodem, proč si firma audit dobrovolně nechá zpracovat, je nalezení všech reálných úsporných opatření. Podle Ondřeje Vaňka má audit přinést komplexní, chytrá a hlavně proveditelná řešení. „Často se však setkáváme i s tím, že na trhu jsou audity, které na první pohled vypadají dobře, avšak po bližší analýze zjistíme, že navržená úsporná opatření nelze z nějakého důvodu realizovat.“ Dalším podnětem pro absolvování energetického auditu může být splnění podmínky pro získání dotace, ale také například stěhování, koupě nových budov či prostor určených pro činnost daného podniku.

3.

Komu se energetický audit vyplatí?

Do rozhodování, zda dobrovolně podstoupit energetický audit, vstupují nejrůznější ukazatele, jedním z nejdůležitějších je však roční spotřeba energií. „Pro nás je vždy nejzajímavější a nejatraktivnější auditovat výrobní podnik. Je to velký rozdíl ve srovnání například s auditem budovy obecního úřadu, kde je hlavním krokem k úsporám zateplení fasády,“ porovnává Vaněk. Energetický audit však podle něj může pomoci každému zájemci bez ohledu na to, čím se daný podnik zabývá, nebo o jakou budovu se jedná. Rozdíl bude samozřejmě v navržených úsporných opatřeních.

4.

Co vše zpráva auditora musí obsahovat?

Energetický audit je dokument, který může vypracovat pouze auditor s příslušným oprávněním ministerstva průmyslu a obchodu. Co v něm najdete? „První a často časově nejnáročnější částí je popis stávajícího stavu daného provozu. Popisují se budovy a stav takzvaného energetického hospodářství, tedy osvětlení, vytápění, vzduchotechniky, ohřevu vody, produkce odpadního tepla a podobně,“ uvádí jednatel. Stávající stav auditor vyhodnotí a navrhne jednotlivá neinvestiční, investiční a vysoce investiční úsporná opatření, která zkombinuje do několika variant provedení. U všech opatření a variant následně vyčíslí finanční náročnost a návratnost.

5.

Jak firma využije výsledky auditu v praxi?

Pokud mají být doporučení energetického auditu proveditelná, musí auditor složitější technologie a opatření konzultovat se specializovanými firmami. Jak upozorňuje Ondřej Vaněk, výstupem energetického auditu však není projektová dokumentace či detailní plán realizace, jeho výsledek představuje pouze směr, jímž se firma může vydat. „Zákazník se doporučeními nemusí řídit, ovšem u dobrovolného auditu předpokládáme, že se jimi řídit chce. V takovém případě si musí na základě návrhu z auditu nechat zhotovit projektovou dokumentaci, rozpočet a teprve potom změny realizovat.“

TIP

Chcete získat přehled o energetickém hospodaření vaší firmy a zjistit, jak snížit spotřebu energií? Pomůžeme vám najít úspory tam, kde je to nejefektivnější. Více na www.eon.cz/audit.  

Nejlepší články e-mailem