Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Dotace na nízkouhlíkové technologie do 17. října čtyřikrát jinak
2 min 1942
30.8.2017 / ela / 2 min. čtení

Dotace na nízkouhlíkové technologie do 17. října čtyřikrát jinak

Dotace na nízkouhlíkové technologie do 17. října čtyřikrát jinak
Přispět ke zmírnění a zpomalení globálních změn mají také inovativní nízkouhlíkové technologie. Právě na ně mohou nyní podnikatelé získat dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. V programu Nízkouhlíkové technologie jsou od 17. července otevřeny hned čtyři výzvy.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky. O dotace na projekty realizované kdekoliv na území České republiky kromě Prahy mohou žádat malé, střední i velké podniky včetně podniků vlastněných až ze sta procent veřejným sektorem.

Mezi podporované oblasti patří například rozvoj elektromobility, akumulace energií, zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách, ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů nebo při získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Naopak podporu nemohou obdržet projekty z oblasti výzkumu a vývoje ani komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení nebo lázně.

Podpora se vyplácí zpětně po ukončení projektu či jeho etapy, předpokladem je tedy počáteční plné předfinancování projektu nebo jeho ucelené fáze z vlastních zdrojů. Hodnotitelé budou vedle splnění předepsaných podmínek posuzovat připravenost žadatele k realizaci projektu, inovativnost, potřebnost či hospodárnost projektu.

TIP

Pokud vás zajímají možnosti čerpání finančních prostředků z aktuálně otevřených dotačních titulů, kontaktujte nás!

Inovativní akumulace energie

Na využití potenciálu nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií cílí dotační titul Akumulace energie – Výzva III. Podpořeny budou inovativní projekty zaměřené na akumulaci energie. Žádosti lze podávat do 17. října 2017. Malé podniky mohou obdržet až 80 procent způsobilých výdajů, střední 70 a velké 60 procent. Minimální výše dotace činí 50 tisíc korun a maximální výši upravují pravidla veřejné podpory de minimis (spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let nesmí podpora přesáhnout výši odpovídající částce 200 tisíc eur). Maximální absolutní výše dotace na podnikatelský záměr je 30 tisíc korun. Nákup olověných a alkalických akumulátorů nebude podporován.

Podpora soběstačnosti v oblasti zdrojů surovin

Další otevřená výzva s názvem Druhotné suroviny – Výzva III chce přispět ke zvýšení surovinové soběstačnosti, konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu České republiky. Firmy mohou žádat o podporu projektů zaměřených na získávání druhotných surovin pro další průmyslové využití, na získávání druhotných surovin z použitých výrobků či na výrobu inovativních produktů z druhotných surovin. Malý podnik může obdržet až 45 procent způsobilých výdajů, u středního podniku je to 35 a u velkého pak 25 procent. Dotace může dosahovat výše od jednoho do 20 milionů korun. Příjem žádostí končí 17. listopadu 2017.

Dotace 2

Zelená pro palivo budoucnosti

Instalaci technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho distribuci a případně plnění v rámci místní infrastruktury (plnění lahví či vozidel s CNG pohonem) podporuje dotační titul Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III. Minimální výše dotace činí 500 tisíc korun, maximálně lze získat 30 milionů korun. Výše podpory přitom bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. Žádosti lze stejně jako u předchozí výzvy podávat do 17. listopadu.

TIP

Spočítejte si výhodnost CNG jako alternativního pohonu na www.eon.cz/cng. Na stejném odkaze se zároveň dozvíte víc o CNG stanicích a CNG vozech. Pro více informací nás také můžete kontaktovat!

Pořiďte si elektromobil či nabíjecí stanici

Nejméně času na rozmyšlenou skýtá titul Elektromobilita – Výzva III, příjem žádostí končí již 17. září. Podpořit lze nákup elektromobilu či pořízení (rychlo)nabíjecí (neveřejné) stanice s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Malým podnikům může dotace pokrýt až 75 procent způsobilých výdajů, střední podniky mohou očekávat až 65 a velké podniky až 55 procent. Nákup ojetých vozidel není podporován.

Přehled všech otevřených výzev s podrobnými informacemi naleznete na www.agentura-api.org.

Nejlepší články e-mailem