Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Evropská bateriová aliance
6 min 2041
19.3.2021 / Jiří Holubec / 6 min. čtení

Evropská bateriová aliance

Evropská bateriová aliance
Pokud si EU chce zachovat status významného hráče v automotive průmyslu, udržet konkurenceschopnost evropských automobilek a určovat technologické a ekologické standardy, nemůže se vzdát kontroly nad výrobou baterií. Nezávislost a kontrolu nad vlastním vývojem může EU přinést projekt bateriové aliance.

Impuls k založení Bateriové aliance vznikl před čtyřmi roky. EU byla tehdy po Číně druhým největším trhem s elektromobily, ale zároveň se zde vyrábělo pouze 6 % všech baterií. Ty přitom tvoří v elektromobilech klíčový komponent – připadá na ně přibližně 50 % ceny vozu, odvíjí se od nich design, váha, ovlivňují dodavatelský řetězec, potenciál rychlého zavádění inovací, možnosti testování, ale hlavně většinu uhlíkové stopy elektrického vozidla. Bez vlastního standardu baterií tedy EU nemá šanci významně ovlivňovat environmentální dopady automobilového průmyslu a dopravy na svém území.

Eurokomisař Maroš Šefčovič, který patří k hlavním iniciátorům Aliance a na půdě Evropského parlamentu ji koordinuje, řekl v rozhovoru pro ČRo+: „Naším hlavním cílem je dostat baterie na evropskou kvalitu. Pracujeme na jejich ekodesignu, na integraci nejvyšších evropských standardů do celého životního cyklu baterií. Budeme také samozřejmě tvrdě prosazovat, aby v EU bylo možné používat pouze baterie, které těmto standardům vyhovují.“

K posílení důležitosti Aliance paradoxně pomohla i situace zapříčiněná pandemií covid-19. Ta totiž jasně ukázala důležitost soběstačnosti v klíčových odvětvích a nutnost snížení závislosti na dovozu z východoasijských zemí. Míra této závislosti byla velmi vysoká. V roce 2018 EU produkovala pouze asi 3 % světové kapacity baterií, severní Amerika 12 %, kdežto Asie a Tichomoří celých 84 %. Bateriová aliance má tento stav rychle změnit a slovo „rychle“ je v tomto případě velmi na místě. Nároky výroby elektromobilů se totiž neustále zvyšují.

Evropská bateriová aliance_1

Regulace, přísné emisní limity pro automobilky a státy i zájem veřejnosti udělaly vloni z EU největší trh s elektromobily na světě. Přes útlum způsobený pandemií vzrostl jejich prodej o 137 % na 1,4 milionů vozů. International Energy Agency odhaduje, že do roku 2040 jich má v Evropě jezdit na 330 milionů. Výroba baterií s tímto vývojem bude muset držet krok.

Poptávka a nabídka

Podle analýzy The EV-battery manufacturing outlook for Europe vypracované společností McKinsey bude pro pokrytí poptávky po bateriích v EU v roce 2040 potřeba roční výrobní kapacita 0,7–1,5 Twh. Takové množství baterií je podle analytiků možné vyrobit pouze za předpokladu rozjetí výroby ve 45–95 „gigatovárnách“ (dedikovaných výrobních centrech o velikosti nevadské továrny firmy TESLA). Odhady potřebného počtu továren se liší, ale i ty nejkonzervativnější hovoří minimálně o dvou desítkách. Podobně obrovský objem práce a nutnost koordinace mnoha odvětví od těžby surovin přes vývoj a výzkum až po recyklaci nejsou momentálně v silách jednotlivých firem, ba ani států. A jakým způsobem se o to pokusí Evropská bateriová aliance?

V současné době sdružuje Aliance dvanáct členských států EU – Rakousko, Belgii, Chorvatsko, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Itálii, Polsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Zastřešuje ji Evropská komise a primární investici poskytla Evropská investiční banka. V první fázi měla investice výši 2,9 miliardy eur a směřovala do 46 pilotních projektů vedených 42 firmami. Ve fázi následující se celkový objem alokovaných financí vyšplhal až na 9 miliard eur. Do platformy se zapojilo více než 500 firem a organizací z privátní i státní sféry, které záběrem pokrývají všechny oblasti výroby a výzkumu autobaterií. Patří mezi ně těžaři základních surovin, výrobci baterií a bateriových soustav, vývojáři aplikací i specialisté na recyklační řešení a technologie.

TIP

Díky kartě E.ON Drive můžete jednoduše využívat síť našich dobíjecích stanic a zároveň získáte kompletní řešení pro emobilitu!

Spolupráci všech členů Aliance řídí Akční plán, který stanovuje jak obecná doporučení, tak konkrétní postupy pro všechny oblasti bateriového řetězce. Největšími projekty, ve kterých se budou všechny jeho body scházet, jsou již zmiňované gigatovárny. Aktuálně je stavba realizovaná v 6-7 projektech napříč zeměmi EU. Intenzivně se na přípravách pracuje v Polsku, kde má díky spolupráci LG Chem a EIB vzniknout jedna z největších továren na světě o kapacitě až 65 GWh. Další z plánovaných gigatováren již firma Northvolt staví ve Švédském Skelleftea a druhou plánuje vybudovat v Německém Salzgitteru ve spolupráci s Volkswagenem. V různých stádiích vývoje jsou pak projekty v Itálii, Francii, Maďarsku, Polsku a Slovensku a přibývají další. První cíl, který si EBA stanovila, je zvýšení roční kapacity na 200 GWh do roku 2025.

Evropská bateriová aliance_2

Stavba gigatováren ale zdaleka jediným cílem Aliance. Mezi slibné projekty v oblasti výzkumu patří například program, který ve Francii rozjíždí výrobce baterií pro kosmický a letecký průmysl Saft, skupina Siemens, německý energetický specialista Manz a nadnárodní chemický gigant Solvay. Společně si dali za cíl vyvinout a uvést na trh dlouho slibovanou lithio-iontovou baterii s pevným elektrolytem. Belgická Umicore zase spustila velký projekt vývoje nové generace katod a katalyzátorů, které mají v nových bateriích navýšit účinnost a snížit jejich dopad na životní prostředí.

Půjde to hladce?

Přes ambiciózní plány a energii, kterou do bateriové aliance její členové vkládají, stojí před evropským plánem dominovat světu baterií řada překážek. Hlavní je dostupnost primárních surovin, především lithia a kobaltu. EU je v tomto ohledu doposud značně závislá na dodavatelích a podle údajů firmy InnoEnergy, která působí v poradním sboru Aliance, se přibližně polovina světových zásob nachází na území Číny.

Jako jeden hráč se společným postupem bude Aliance nicméně disponovat takovou kupní i vyjednávací silou, že si dokáže přístup k surovinám mimo EU opatřit. Zároveň chce zajistit zvýšený přísun druhotných surovin započetím programů recyklace a usnadnit přístup k evropským zdrojům surovin. Aktuálně také probíhají na území EU čtyři těžební programy, mezi které patří i neustále stagnující projekt Cínovec.

Kde je Česko?

Česko je země, která podle Sdružení automobilového průmyslu sekce automotive generuje dlouhodobě skoro desetinu HDP. Zaměstnává 180 000 lidí přímo, dalšího půl milionu u dodavatelů, zajišťuje čtvrtinu celkového exportu, více než třetinu průmyslových investic do vědy a výzkumu a ročně do státního rozpočtu odvádí více než 70 miliard korun. Společně se Slovenskem a Německem patříme v autovýrobě k leaderům evropského trhu. Logicky bychom tedy měli patřit i do Aliance, která představuje reálnou možnost zachování objemů výroby, investic a zaměstnanosti během probíhající transformace autovýroby. Přesto Česko mezi členy Aliance nenajdeme.

Evropská bateriová aliance_3

„Nejsem si vědom toho, že by u nás byly v pokročilém stádiu úvahy o vzniku továrny na baterie relevantního rozsahu,“ komentuje to poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer, který se energetikou dlouhodobě zabývá. „Bohužel k tomu dojde tehdy, pokud se najde soukromý investor, který by měl o investici zájem a eventuálně se státem jednal o podpoře tohoto záměru. Zdá se tedy, že pokud se u nás bude výroba elektroaut rozvíjet, budeme baterie dovážet – což nemusí být fatální problém. Mnohem větší problém by ale nastal, pokud by kvůli neexistenci výrobních kapacit na baterie a postupnému odklonu od spalovacích motorů došlo k podstatnému poklesu autoprůmyslu u nás. Zatím mám z MPO informace, že náměstek René Neděla, který ČR na jednání na vysoké úrovni v rámci Bateriové aliance zastupoval, společně se státním tajemníkem slovenského ministerstva hospodářství a s místopředsedou Komise Ševčovičem projekt podpořili,“ dodává.

Nedá se říct, že jsme z aktivit Aliance úplně vyřazeni. Mezi oficiálními partnery figuruje například společnost HE3DA, která již v současnosti rozjíždí svůj vlastní projekt bateriové gigatovárny Magma Energy Storage v Horní Suché u Havířova. Podle vyjádření vedení firmy se v současnosti pracuje na kompletaci výrobních zařízení a jejich instalaci. Už i samotný začátek spolupráce s EBA přinesl firmě výhody. Zahájila například jednání se zpracovatelem surovin BASF nebo se zástupci mnichovské centrály pro testování bateriových článků a udělování jejich mezinárodní certifikace společnosti TÜV Rheinland München. 

 

Evropská bateriová aliance_infobox

Budoucnost

Bateriový průmysl řízený Aliancí nebude přínosem jen v oblasti čisté mobility. EBA se sice primárně zaměřuje na oblast osobních vozidel, profitovat z ní ale bude i nákladní doprava, námořní přeprava, trajekty i trh s energií. Ve Švédsku již dnes běží program recyklace baterií z autobusů a nákladních vozů na úložiště solární energie. Jejich příkladem se nechalo inspirovat Polsko, které rozjelo s výrobcem solárních technologií Solaris projekt „Second Life ESS“. Ten recykluje lithiové baterie z elektrobusů na systémy stacionárních baterií.

Vývoj na trhu s bateriemi ukazuje, že založení Aliance bylo rozhodně krokem správným směrem.  Díky tomu, že se odběratelé mohou spolehnout na dodržování přísných technologických i ekologických standardů, směřoval zájem o evropské baterie za poslední čtyři roky stabilně vzhůru. Zvýšenou poptávkou narostl jejich podíl na světovém trhu na 20 % a podle prognóz by evropský trh s bateriemi mohl v roce 2025 dosáhnout hodnoty 250 miliard eur. Zájem přetrvává i ze strany investorů. Do Aliance jen v roce 2020 směřovalo přes 20 miliard EUR, vzniklo přes pět milionů pracovních míst a její aktivity dávají reálnou šanci, že to bude právě elektromobilový průmysl, který restartuje unijní ekonomiku po pandemii. Nejvíce však z jejích výsledků budou profitovat členské státy, mezi něž Česká republika bohužel nepatří.

Nejlepší články e-mailem