Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií
25.9.2018 / jach

František Šlapanský (JEDNOTA): Každý rok otevřeme jednu zcela novou prodejnu a chceme dbát na životní prostředí

František Šlapanský je předsedou představenstva Jednoty, spotřebního družstva,  Moravský Krumlov, která provozuje celkem 112 prodejen, zejména v bývalém okrese Znojmo. Dlouhodobě Jednota investuje miliony do revitalizace svých prodejen. Například v Dyjákovicích na Znojemsku vznikla první energeticky úsporná prodejna.

Jednota má mezi lidmi spíše nádech nostalgie. Jak se měnila v průběhu času a režimů?

Spotřební družstva oslavila loni 170 let svého trvání. Historicky se pohybovala vždy více ve venkovském prostoru. Nejvíce patrné to bylo před rokem 1989, kdy provozovala téměř výhradně vesnické prodejny. Naši zákazníci nás tak mají uložené v paměti jako malé obchody s nabídkou základních druhů potravin, kde byl důležitým faktorem personál. Bylo to i jakési společenské minicentrum obce, kde se zákazníci potkávali, popovídali si. Po roce 1989 ale nastal agresivní růst velkoprodejen zahraničních řetězců, které svými nově budovanými hypermarkety přetahují zákazníky tradičním maloobchodům, a zejména vesnickým prodejnám tak zákazníci ubývají. 

Jak se velké řetězce snažíte dohánět? Modernizujete prodejny?

V boji o zákazníka pochopitelně využíváme moderní technologie a rozšiřujeme i nabídku našich služeb. Jedním z rozhodujících kroků bylo již před několika lety propojení všech prodejen do jednotné informační sítě s využitím čárových kódů na zboží a nasazení počítačové techniky do každé prodejny. Získáváme tak podstatně víc informací o pohybu zboží, což umožňuje operativnější a efektivnější řízení každé prodejny. Směrem k zákazníkům tato technika umožňuje služby srovnatelné s velkými hypermarkety – platby kartami na bezkontaktních terminálech, dobíjení kreditů mobilních telefonů i výběr hotovosti, tzv. cashback. Pak je to i možnost uplatnění papírových, a nově i elektronických stravenek. Znatelné meziroční nárůsty těchto služeb dokazují, že o ně mezi zákazníky roste zájem. Tím ale naše portfolio služeb nekončí, v řadě prodejen, zejména v těch větších, nabízíme další doplňkové služby – je to např. prodej novin a časopisů, výměna propan butanových lahví, prodej losů a dalších sázek, prodej léčivých přípravků a dalších doplňků stravy, prodeje čepovaného vína, výsekového masa nebo rozpékaného pečiva.

A co cenová válka s velkými řetězci? Dá se jí čelit?

Ceny v řetězcích sledujeme, ale pouštět se do nějaké cenové války je nereálné, takové možnosti jako oni nemáme. Přesto dlouhodobě hledáme možnosti, jak být cenově přijatelní. Už v 90. letech založila družstva nákupní centrálu, prostřednictvím níž získávají výhodnější podmínky při nákupu zboží – 50 až 60 procent všeho zboží tak nakupujeme centrálně, a tím se dostáváme na ceny srovnatelné s velkými řetězci. Zároveň pravidelně měníme a rozesíláme letáky s výhodnými cenami a vymýšlíme pro naše zákazníky i různé sběratelské soutěže.  

Jak vlastně Jednota funguje z hlediska vlastnické a majetkové struktury? Je to tak, že každá prodejna je autonomní subjekt?

Z hlediska právní formy jsme družstvem, jeho vlastníky jsou členové družstva. To je řízeno volenými orgány. Vrcholný orgán družstva – shromáždění delegátů – každoročně schvaluje výsledky hospodaření za uplynulé období a stanoví základní směry dalšího rozvoje pro to následující.  
V republice v současné době působí okolo 40 spotřebních družstev, každé je samostatným podnikatelským subjektem. Je to tak, že historicky bylo jedno spotřební družstvo na jeden okres. Hranice okresů už dnes ale neplatí a v některých okresech tamní družstva zanikla. Spotřební družstva spojuje společné oranžové logo coop, které již mezi lidmi zdomácnělo.

COOP 2

Ano, toto logo jsem viděl i v zahraničí. Provozují se také tam prodejny „coop“?

Logo a spotřební družstva celosvětově spojuje právě ono „coop“ z anglického cooperative. V některých zemích jsou spotřební družstva v rámci prodejců potravin z hlediska tržeb dokonce na prvním místě. Zejména v severských zemích, například ve Finsku, ale na špičce je coop také ve Španělsku nebo Itálii. Značka působí opravdu celosvětově, dokonce i v Číně.

Jak je na tom vaše družstvo Jednota Moravský Krumlov?

Naše družstvo v roce 1989 provozovalo přes 300 prodejen a 170 pohostinství v bývalém okrese Znojmo. Výrazná redukce maloobchodní sítě proběhla hned po roce 1989, zejména v důsledku restitucí, tedy vracení nemovitostí bývalým vlastníkům podle jednotlivých restitučních zákonů. K dnešnímu dni provozujeme 112 prodejen, pohostinství žádné.

Kolik provozoven máte ztrátových? Rozhoduje počet obyvatel?

Jednoznačně ztrátové jsou prodejny v obcích do 700 obyvatel, výnosy z maloobchodní činnosti limitované počtem obyvatel totiž nepokryjí nutné náklady na provoz jednotlivé prodejny. Ztrátové prodejny provozujeme řadu let, v rámci ekonomiky družstva jsme se s touto ztrátou zpětně zatím vypořádávali. Ale při současném trendu zákonného navyšování minimální mzdy už jde jednostranný růst nákladů nad naše možnosti a nejvíce ztrátové prodejny z rozhodnutí vedení družstva postupně uzavíráme. Řešením by byla finanční pomoc ze strany státu nebo obcí. Přístup těchto partnerů je však zdlouhavý a málo účinný, není zde velký zájem tento tristní stav řešit. Uzavírání ztrátových prodejen se tak nevyhneme. Přitom chod prodejny v malé vesnici je životní nutnost, a to hlavně pro starší občany. Vesnice bez prodejny také velmi ztrácí na atraktivnosti pro mladé.

V rámci vašeho jednání s E.ON jste se rozhodli pro radikální úspory energií. Jak to bude vypadat? Kolik platíte měsíčně za energie?

Jedním z principů družstevnictví je i spoluodpovědnost za životní prostředí. Ročně vynakládáme na spotřebu energií přes 13 milionů korun. I když meziročně tyto náklady klesají, chceme je mít více pod kontrolou a jejich objem snižovat zásadněji. Uvítali jsme proto nabídku E.ON a v rámci výstavby nové prodejny v Dyjákovicích jsme realizovali projekt „úsporná prodejna“.

COOP 4

Jaké technologie zde využíváte?

Jde o to, že z celého systému je v podstatě vyloučen člověk – informační systém, který používáme, objektivně vyhodnotí spotřebu energie v jednotlivých částech prodejny, ať už jde o provoz chladicí techniky, vzduchotechniky, nebo vytápění. Veškerou energii tak „máme pod kontrolou“ a následně můžeme její spotřebu pozitivně ovlivňovat. Informace o hospodaření s energií máme aktuálně k dispozici online i na ústředí družstva. Tato technologie snížila celkovou energetickou náročnost celé budovy. Na konkrétní vyhodnocení výsledků je zatím příliš brzy, přeci jen jsme prodejnu zprovoznili 10. srpna, tedy před několika týdny, ale podle očekávání by měla být návratnost investice zhruba 10 let.

Jaké další investice chystáte? Budete počet energeticky úsporných prodejen rozšiřovat?

Tak rozsáhlá maloobchodní síť – jak jsem řekl, provozujeme 112 prodejen, včetně dalších pomocných činností – je určitě náročná z hlediska oprav a investic. Vzhledem k tomu jde o postupný, nikdy nekončící proces. Krok za krokem trvale modernizujeme vnitřní i venkovní vzhled prodejen i jejich vybavení. Roční investice do přestaveb i rekonstrukcí se pohybují mezi 15 a 20 miliony korun, navíc ročně otevíráme alespoň jednu novou prodejnu. Další objem finančních prostředků (opět v řádu několika milionů) vynakládáme na opravy a běžnou údržbu. Postupně v našich prodejnách měníme staré energeticky náročné typy chladicí a mrazicí techniky za modernější a úspornější zařízení, měníme postupně také osvětlení prodejen za úspornější varianty. Na třech našich objektech máme také vybudované fotovoltaické elektrárny. Ale pokud jste se ptal na zmíněnou „úspornou prodejnu“, tak ano – pokud se její provoz osvědčí, budeme jejich počet rozšiřovat.

TIP

Společnost Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov je zákazníkem E.ON. Zjistěte i vy, co vám můžeme nabídnout. Kontaktujte nás

Když jsme u těch investic, projevují se nějak na vašich tržbách?

Zcela určitě. Musím říct, že jakákoliv investice do modernizace prodejny se v tržbách projeví prakticky ze dne na den. Máme obchody, kde jsme po revitalizaci zvýšili tržby i o třetinu. Zákazník prostě v lepším prostředí, s lepší nabídkou zboží nakupuje více. To mohu jednoznačně potvrdit.

Nejlepší články e-mailem