Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

HALLA: Očekáváme masivní rozšíření inteligentních svítidel a technologií
2 min 3843
8.8.2017 / jas / 2 min. čtení

HALLA: Očekáváme masivní rozšíření inteligentních svítidel a technologií

HALLA: Očekáváme masivní rozšíření inteligentních svítidel a technologií
Tuzemský výrobce technických designových svítidel, společnost HALLA, letos oslaví 25 let od svého založení. Z malé obchodní firmy se postupně proměnila ve významného výrobce a dodavatele osvětlení pro komerční a veřejné objekty. O nových technologiích na poli osvětlení a ekologickém životním stylu jsme hovořili s předsedou představenstva Danielem Černým.

1.

Jak inovujete?

V rámci dlouholetého členství  v  asociaci LightingEurope  jsme součástí pracovní skupiny, která se zaobírá prosazením konceptu Human Centric Lighting do legislativy EU. Stojíme tak nejen u vzniku nových technologií, ale i u jejich globálního začlenění. Human Centric Lighting je velmi progresivní trend osvětlování prostor vycházející z cirkadiánního rytmu člověka, tj. biologického rytmu souvisejícho se změnami aktivity a bdělosti. Pomocí Human Centric osvětlení dokážeme kopírovat přirozený rytmus slunce a nahradit nedostatek přirozeného světla v interiérech změnou intenzity a barvy světla. To pak nejen pomáhá člověku v různých činnostech, ale má i příznivý vliv na jeho zdraví.

Dále jsme jako první český výrobce svítidel v roce 2015 přišli na trh s nabídkou více než 3500 BIM objektů a 3D modelů pro informační modely budov. Jde o inovativní způsob projektování budov, jejich správy a řízení životního cyklu, který oceňují jak architekti a projektanti, tak investoři, neboť všechny BIM objekty mají přiřazeny reálné vlastnosti jako jsou rozměry, materiály a světelné parametry - je tak velmi jednoduché připravit pro klienta fotorealistickou vizualizaci budoucího interiéru či stavby, ale také 3D prezentaci.

2.

Jak se připravujete na průmysl 4.0? 

Očekáváme masivní rozšíření inteligentních svítidel a technologií. Již nyní našim zákazníkům nabízíme inteligentní ovládání svítidel se zabudovanou technologií Human Centric Lighting. Dále očekáváme např. začlenění svítidel do globální sítě Internet of Things nebo příchod autonomních svítidel, která se budou schopna na základě chování uživatelů sama přizpůsobovat a vytvářet světelnou atmosféru dle jejich potřeb.

3.

Jak energeticky hospodaříte?

Snižování energetické náročnosti je pro nás samozřejmostí. Sami používáme výrobní technologie s vysokou účinností a na střechách našich budov naleznete solární elektrárny. Ale náš hlavní přínos spatřuji v tom, že sými výrobky a novými LED technologiemi přispíváme k výrazné úspoře a energetické hospodárnosti v objektech našich zákazníků a uživatelů svítidel HALLA.

TIP

Posviťte si na práci úsporněji! Na www.eon.cz/osvetleni najdete referenční projekty, u nichž dosahujeme průměrné úspory 63 % nákladů na osvětlení a návratnosti kolem 3 let. Nezávaznou poptávku nám můžete zaslat prostřednictvím jednoduchého formuláře na téže stránce. 

4.

Jak šetříte životní prostředí?

K přesnému měření ekologické stopy firmy jsme zatím nepřistoupili. Minimalizace dopadů našich svítidel na životní prostředí je však nedílnou součástí životního cyklu výrobku, a to již od stádia vývoje, přes výrobní proces, balení výrobku, jeho provoz až po začlenění do systému zpětného odběru ve chvíli, kdy doslouží.

5.

Jak podporujete zodpovědnou spotřebu?

Osvěta a osobní přístup jsou mi nejbližší. Třídění odpadu a úspory energie realizované zaměstnanci jsou to nejjednodušší, čím lze přispět. Dále se já osobně spolu s desítkami našich zaměstnanců pravidelně účastníme akce Do práce na kole, kdy nejméně celý měsíc (mnoho kolegů dokonce celoročně) jako dopravní prostředek používáme jízdní kolo. Zlepšujeme tak nejen svou kondici a náladu, ale také  přispíváme k čistšímu ovzduší v městech, kde žijeme.

6.

Jak vnímáte společenskou zodpovědnost?

Skutečná společenská odpovědnost by se měla prolínat celou kulturou firmy a myšlením zaměstnanců. Nespočívá v jednorázových akcích, ale v přirozeném začlenění do života společnosti. V našem případě se jedná o řadu aktivit, které jsou pro nás každoroční samozřejmostí. Pořizujeme vánoční přání zhotovená zdravotně postiženými lidmi, jako poděkování našim zákazníkům volíme dózy „Voda pro Afriku“, celoročně třídíme odpad, dále podporujeme kulturní a sportovní akce v Praze a Novém Městě nad Metují, kde působíme, a kde pracují a žijí naši zaměstnanci. V neposlední řadě podporujeme neziskové organizace různého zaměření. Jak jsem uvedl, společenská zodpovědnost je nedílnou součástí firemního života.

 

Nejlepší články e-mailem