Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Jak hladové je firemní IT?
5 min 4847
30.9.2019 / Martin Kužel / 5 min. čtení

Jak hladové je firemní IT?

Jak hladové je firemní IT?
Kvalitní informační infrastruktura je dnes páteří v podstatě každé společnosti. Bez dat, jejich proudění a zpracování se nelze obejít. Právě IT nástroje vysávají ze sítí mamutí podíl, který ročně odpovídá až 2 % globální energetické spotřeby.

Dlouhodobé trendy ukazují, že nároky na virtuální prostor, rychlost přenosu a výkon do budoucna porostou. Budou velké serverovny časem potřebovat vlastní elektrárny, anebo se naopak přibližujeme „dietnější“ síti?

Od roku 2015 se celosvětový internetový provoz ztrojnásobil. Do roku 2022 se objem datových toků pravděpodobně zdvojnásobí na omračujících 4,2 zettabytů ročně (to je 4,2 miliardy terabytů). Do roku 2025 bude k celosvětové informační síti připojeno 5 miliard lidí. Objem dat Internetu věcí by měl do téhož data vzrůst až trojnásobně. Taková je budoucnost a IT infrastruktura s těmito predikcemi kráčí ruku v ruce.

IT žrouti

Počítače, úložny, serverové skříně, desítky kilometrů kabelů, celé budovy vyhrazené jedinému účelu – informacím, jejich přenosu a skladování. A přidružené součásti tohoto procesu; údržba a zajištění stabilního provozního prostředí.

Globální IT infrastruktura potřebuje ke svému chodu cca 200 TWh energie každý rok. Datové sítě jsou ještě hladovější, s celkovou spotřebou cca 260 TWh ročně. Pro ilustraci, energetická spotřeba celé České republiky činila vloni 73,9 TWh.  

Přestože zátěž datových center a globálních sítí do budoucna dále poroste (počítá se až s 80% vzrůstem provozu a o 50 % vyššími nároky na výpočetní kapacitu do roku 2021), energetická spotřeba samotná zažije spíše opačný trend. Díky inovacím v hardwaru a infrastruktuře v horizontu příštích 2 let se předpokládá pokles na cca 191 TWh ročně.

IT žrouti

Trend také v současné době počítá s postupným odklonem od tradičního modelu serveroven, jejichž energetická efektivita (PUE) v průměru klesá. Budoucnost patří především cloudu a hyperškálovým datovým centrům, která dokážou pružně reagovat na neustále rostoucí požadavky klientů.

IT v číslech

Pokud vyjdeme z dat pro celou planetu (tedy, že úhrn energetické spotřeby datových center a sítí činí 2 % spotřeby celkové) a aplikujeme je na tuzemský trh, vyjde nám sice jen přibližné, nikoliv však zanedbatelné číslo. Dvě procenta ze 73,9 TWh (spotřeba z roku 2018) činí 1,478 TWh. Průměrná cena elektřiny byla vloni cca 4,1 Kč za 1 kWh, z čehož nám vychází, že za provoz serverů a sítí vloni české společnosti zaplatily zhruba 6,06 miliardy korun. Což je dost, protože i pokud je reálné číslo menší, z valné většiny jde o provozní náklady.

IT žrouti

Srazit hodnoty PUE na vysněnou metu 1 se snaží celý svět a za posledních 10 let se jí řada firem přiblížila jako nikdy předtím. I přes nutnost neustálého udržování stabilního prostředí s přesně danými parametry vzdušné vlhkosti a teploty okolo 22 °C se výkyvy v energetické spotřebě pohybují v letních a zimních měsících jen v řádu kolem 10–15 %.

U nás se špičkovému průměru, kterým se ve světě chlubí Google, přibližuje třeba datové centrum Kokura společnosti Seznam.cz, jehož udávaná efektivita se pohybuje kolem 1,2 PUE a spotřebuje za rok cca 4,8 GWh elektřiny. Vyjdeme-li z cen za minulý rok jako v předchozím případě, může provoz haly o rozsahu 2500 m2 vyjít zhruba na 20 milionů korun ročně, uhlíková stopa se pak pohybuje okol 2900 tun CO2 (za přepočtu 0,604 kg CO2/kWh, podle dat americké společnosti Schneider Electric).

IT žrouti

T-Mobile, který jen v Praze provozuje sedm center, se u svého posledního serverového hubu DC7 chlubí efektivitou cca 1,3 PUE. DC7 by mělo při maximální vytíženosti pracovat s příkonem až 11 MW, což odpovídá ročním nákladům ve výši zhruba 500 milionů korun a uhlíkové stopě o velikosti zhruba 75 tisíců tun CO2. S podobně velkým příkonem počítá také nově plánované datové centrum akciové společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Oba případy jsou počítány pro situaci bez zapojení nejrůznějších ekologických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

IT žrouti

Jak ušetřit na IT

Ani tak energeticky náročný podnik jako datové centrum nemusí stát v případě ekologické energie stranou. Vysněnou metou a vzorem zůstává společnost Google, která už dva roky po sobě operuje výhradně na energii ze slunce a větru a své hodnoty PUE dosahuje mimo jiné také díky zapojení umělé inteligence do řízení chlazení svých serverů.

TIP

Chcete poradit se solární elektřinou i ve vaší firmě? Kontaktujte nás.

Zásadní výzvu představuje hlavně zajištění stálého přísunu elektřiny, protože servery v naprosté většině případů vyžadují nasazení 24/7. Ve výše zmíněném centru Kokura se snaží alespoň částečně pokrýt energetické nároky instalací fotovoltaických panelů na střeše budovy, ale k dosažení reálného podílu zelené energie na provozu to pochopitelně nestačí (podílí se na něm asi 4 %). K zajištění potřebného výkonu by byl zapotřebí celý solární park (což je například v USA poměrně běžná praxe), v případě Kokury zhruba o rozloze tří hektarů. Cest, kterými se při hledání úspornosti vydat, však existuje více.

IT žrouti

Nejlukrativnější variantu většinou představuje využití přirozených podnebních podmínek, anebo okolní přírody. Takovou symbiózou s prostředím se může pochlubit například Alicloud Qiandao Lake Data Center v Číně. Stojí na břehu jezera Qiandao, jehož chladné vody čerpá pomocí speciálního systému pump a využívá je k chlazení svých serverů, což mu umožňuje snížit energetickou spotřebu až o 80 %. Zbytkové teplo se následně rekuperuje a využívá se k vytápění blízkých obytných domů a jiných podniků. Verne Global Centre v islandském Reykjavíku vsadilo především na geotermální energii a energii vody, generovanou blízkými gejzíry, z nichž jediný dokáže vyprodukovat až 10 MW. Další centra společností Facebook, Google nebo Hewlett-Packard těží z využití větru, mořské vody nebo přirozeně chladného klimatu dané lokality.

I v případě datového centra menší společnosti, u kterého alokace do chladnějšího podnebí nepřipadá v úvahu, je stále možné aplikovat alespoň několik primárních zásad k omezení zbytečných energetických výdajů.

IT žrouti

Jednak pravidelně provádět energetický audit a obměňovat zastaralý hardware novým (pětileté servery mohou znamenat rozdíl až 30 % provozních nákladů a 1 tunu CO2 emisí). Disky využívající technologii SSD by dnes měly být standardem. Dále by firmy měly zapojit virtualizaci a pokusit se o přechod ke cloudovým službám, které umožňují fungování více druhů softwaru na jednom serveru. Efektivně tak snižují počet potřebných jednotek.

V neposlední řadě by měla proběhnout i konsolidace serverů samotných a odpojení těch nečinných, které většinou běží naprázdno kvůli předpokládané budoucí expanzi. Ty v některých případech mohou až za 25 % spotřeby elektřiny. I pokud vaše datové centrum pravidelně nekonzumuje provozní prostředky v řádech milionů, každý ušetřený náklad se vždycky počítá.

TIP

Chcete získat přehled o energetickém hospodaření vaší firmy a zjistit, jak snížit spotřebu energií? Pomůžeme vám najít úspory tam, kde je to nejefektivnější. Více na www.eon.cz/audit.  

Nejlepší články e-mailem