Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Milan Kučera (Teplospol): Dostali jsme se do černých čísel, takže investujeme
3 min 3756
27.11.2017 / ela / 3 min. čtení

Milan Kučera (Teplospol): Dostali jsme se do černých čísel, takže investujeme

Milan Kučera (Teplospol): Dostali jsme se do černých čísel, takže investujeme
Více než šest a půl tisíce domácností na Jindřichohradecku zásobuje tepelnou energií společnost Teplospol, jejímiž akcionáři jsou zdejší města a obce. Firmě se navíc ekonomicky daří, což dokládá i prestižní ocenění od poradenské společnosti Bisnode. „Z přechodně naplánovaného ztrátového hospodaření jsme se dostali do ‚černých čísel‘ a již několik let po sobě hospodaříme s kladnými výsledky,“ říká ředitel společnosti Milan Kučera.

Jindřichohradecká společnost s šestadvaceti zaměstnanci a ročním obratem 105 milionů korun získala za rok 2016 od analytické společnosti Bisnode ocenění AAA. Tento certifikát mohou získat pouze firmy hospodařící se ziskem, jež přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Na stupeň AAA přitom podle Bisnode dosáhne v České republice jen 0,09 % společností, a jde tedy o ty skutečně nejkvalitnější.

Teplospolu se podle Kučery také podařilo snížit i ceny za teplo a stabilizovat odběratele. Ekonomické výsledky umožňují společnosti pouštět se do investičních akcí a modernizovat svá zařízení, což zefektivňuje výrobu, vytváří úspory a prospívá životnímu prostředí. „Zrušili jsme například uhelné kotelny v Suchdole nad Lužnicí, Slavonicích a Dačicích. Právě v Dačicích nahradil uhelné kotle plynový kotel a ve spolupráci se společností E.ON Energie jsme zde instalovali kogenerační jednotku o výkonu 800 kWe,“ popisuje Kučera.

Teplo z vlastních zdrojů doplňujete nákupem tepla od výrobců, kteří jej získávají jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. O jaké výrobce a jaké obnovitelné zdroje se jedná?

Nakupujeme vždy od výrobců, kteří používají obnovitelné zdroje nebo systém KVET – kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V Jindřichově Hradci je to společnost Energetické centrum, jež vyrábí elektřinu a odpadní teplo z biomasového zdroje na spalování slámy, a společnost Komterm Čechy, jíž jsme pronajali náš tepelný zdroj na štěpku. V Českých Velenicích pak nakupujeme teplo vyráběné ze zdroje na spalování štěpky ze sousedního Rakouska od společnosti BIO-Teplo Czechia. V již zmíněných Dačicích od roku 2016 nakupujeme teplo od společnosti E.ON Energie z jimi pořízené kogenerační jednotky s jedním elektrokotlem, instalované v naší kotelně.

Kogenerační jednotky produkují teplo a elektřinu obvykle v blízkosti místa spotřeby. Můžete blíže popsat tato zařízení?

Provozujeme malé kogenerační jednotky v Jindřichově Hradci, a to dvě na bazénu o výkonu 160 kWe a 264 kWe a jednu na kotelně Vajgar, také o výkonu 160 kWe. Všechny používají jako palivo zemní plyn. Kogenerační jednotky dodávají elektrickou i tepelnou energii do místa instalace, přebytky energie putují do distribuční soustavy společnosti E.ON. Navíc je na zdroj instalovaný na bazénu napojena vlastní ostrovní síť, k níž je připojeno šest výměníkových stanic na sídlišti Vajgar. Výhodou provozu kogeneračních jednotek je především státní finanční podpora, jejímž cílem je úspora primární energie, a také dopad na životní prostředí je zde menší než při oddělené výrobě tepla a elektřiny. Cílem naší společnosti je rozšířit KVET i do ostatních lokalit. To ovšem bude záviset na pokračování podpory ze strany státu a na možnostech připojení kogeneračních jednotek do distribuční soustavy.

Na svém webu například varujete před ukvapeným odpojováním od centrálního zásobování teplem. Jaká rizika zde hrozí a co je třeba před takovým krokem zvážit?

S tímto jevem jsme se setkali v roce 2015 ve dvou případech v lokalitě Jindřichova Hradce spíše jako s účelovou výjimkou. Boj o zákazníky a střet s nekalými praktikami obchodní společnosti, jež nabízela pořízení tepelných čerpadel, však nebyl vůbec jednoduchý. Velké úsilí jsme věnovali prezentaci výhod systému centrálního zásobování teplem v porovnání s lokálními zdroji (plynové kotelny, tepelná čerpadla). Zástupce města, vlastníky či správce bytových domů jsme upozornili na rizika konkurenčních nabídek.

Zřizování vlastních alternativních lokálních zdrojů často nepřináší očekávané ekonomické úspory, může zatěžovat životní prostředí a zákazníci mohou přijít o komfort, na který jsou zvyklí. Neregulovaná koncepce zásobování teplem v dané lokalitě pak může vést k razantnímu nárůstu ceny tepla pro odběratele, kteří zůstanou připojeni k centrálnímu zásobování teplem. K negativním dopadům by patřily i zmařené investiční výdaje do tepelných zdrojů a rozvodných sítí.

Kde spatřujete největší rezervy v oblasti úspor tepla na straně odběratelů? Na co by se vlastníci bytových domů a dalších objektů měli podle vás zaměřit v první řadě?

Téměř všichni vlastníci bytových domů a jiných objektů na našich 340 odběrných místech již zateplili fasády, vyměnili okna a přikročili k regulaci otopných soustav. To jsou podle našeho názoru nejzákladnější opatření.

Každá firma by si měla uvědomovat svou společenskou odpovědnost a podle možností podporovat veřejně prospěšné projekty. Jaké aktivity v tomto směru podnikáte?

Věcným darem – pořízením invalidního vozíku – jsme například Podpořili organizaci zdravotně postižených občanů a před nedávnem jsme přispěli na zakoupení monitorů dechu pro dětské oddělení Nemocnice v Jindřichově Hradci v rámci projektu „Maminko, dýchám“. Je pro nás důležitá především prospěšnost projektu, serióznost žadatele a adresnost podpory.

TIP

Společnost Teplospol je zákazníkem E.ON. Zjistěte i vy, co vám můžeme nabídnout. Kontaktujte nás

Nejlepší články e-mailem