Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Od prosince lze žádat o dotace na elektromobily a nabíjecí stanice
2 min 42841
24.9.2018 / ela / 2 min. čtení

Od prosince lze žádat o dotace na elektromobily a nabíjecí stanice

Od prosince lze žádat o dotace na elektromobily a nabíjecí stanice
Nákup vozů na elektrický pohon a vybudování nabíjecích stanic mohou firmy financovat s pomocí dotace v rámci výzvy Nízkouhlíkové technologie 2018 – elektromobilita. Žádosti bude možné podávat od letošního prosince do května 2019. Na podrobnosti jsme se zeptali Ondřeje Vaňka, jednatele společnosti PKV BUILD, která se specializuje na úspory energií a mimo jiné pomáhá klientům získat dotace na jejich projekty.

1.

Pro koho je výzva určena a jaké aktivity firem podpoří?

Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky, včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným sektorem. Projekt musí být realizován na území České republiky mimo hlavní město Prahu. Žadatelé mohou získat prostředky na nákup elektromobilu, ať už osobního či nákladního, případně minibusu či čtyřkolky. Financovat lze i pořízení (rychlo)nabíjecí stanice s možností doplnění o baterii pro elektromobily, a to v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

2.

Jak velkou část nákladů lze pokrýt z dotace a jaká je její maximální výše?

Malé podniky mohou získat podporu až do výše 75 % způsobilých výdajů, u středních podniků je to 65 % a u velkých potom 55 %. Maximální výše způsobilých výdajů se odvozuje od kategorie vozidla: u čtyřkolek (kategorie L6e a L7e) je to 30 % z celkové ceny, u ostatních elektromobilů (M1, N1 a N2, M2 a M3) pak 45 %. Pro kategorii osobních vozů (M1) je stanovena horní hranice 1 milion korun. U dražších vozů se výdaje nad milion korun uvádějí jako nezpůsobilé. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 tisíc až 5 milionů korun. Za způsobilé výdaje se považuje rozdíl ceny pořizovaného elektromobilu oproti obdobnému konvenčnímu automobilu.

3.

Dotace je vyplácena zpětně – lze projekt financovat úvěrem?

Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo jeho ucelené etapy) z vlastních zdrojů. Může se jednat o úvěr. Podpora na nabíjecí stanice je v režimu de minimis, což znamená, že tato dotace nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout částku 200 tisíc eur.

 Dotace

4.

Jaké hlavní podmínky musí žadatel splňovat?

Žadatel musí prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde projekt uskuteční. Projekt nesmí zahájit před datem podání žádosti. Při ověření finančního zdraví vyjádřeného zjednodušeným ekonomickým hodnocením musí žadatel dosáhnout alespoň pěti bodů. Je také stanovena doba, po kterou musí příjemce používat majetek pořízený z dotace k podporovaným ekonomickým činnostem.

5.

Jsou nějaké výjimky – na co nebo komu nelze podporu poskytnout?

Dotace není určena pro komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, výzkumné a vývojové projekty. Není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, ani nákup olověných a alkalických akumulátorů. Žadatel musí vykonávat činnost spadající pod klasifikaci CZ-NACE.

6.

Jaký postup doporučíte firmě, která by chtěla o dotaci požádat?

V první řadě je nutné posoudit, zda zamýšlený projekt splňuje podmínky dotace, a také ověřit finanční zdraví podniku. U vybrané technologie se vyhodnotí míra inovativnosti podle hodnocení Technology Readiness Level (Úroveň připravenosti technologie). Dále je třeba vyčíslit bodové hodnocení podle kritérií dotačního programu, zpracovat projektovou dokumentaci (pokud je to relevantní), podnikatelský záměr a další povinné přílohy k žádosti.

Nejlepší články e-mailem