Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Pavel Nohel (Vienna Point): Jsme důkazem úspor energií i pomocí nenákladných řešení
7 min 3464
18.7.2018 / mab / 7 min. čtení

Pavel Nohel (Vienna Point): Jsme důkazem úspor energií i pomocí nenákladných řešení

Pavel Nohel (Vienna Point): Jsme důkazem úspor energií i pomocí nenákladných řešení
Společnost Vienna Point, která byla založena v roce 2000, v současnosti pronajímá administrativní a technologické prostory v Brně o celkové ploše téměř 90 tisíc m². Do roku 2009 jejich areál využívala především francouzská firma, která vyráběla komponenty pro nákladní auta. Od počátku se majitelé Vienna Pointu rozhodli inovovat prostory, rozvinout tehdejší areál a pronajímat ho firmám i mimo strojírenství. Od roku 2012 odebírá Vienna Point dle kritérií společnosti E.ON 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

“Původní základní areál o rozloze 3,85 ha byl zakoupen v roce 2001 od bývalého Chemontu Brno. Byl vybudován v době socialismu, kdy bylo energií dostatek a náklady na ně byly velmi nízké, takže jsme museli začít s razantním zateplováním, izolacemi, novým způsobem vytápění,” popisuje začátky Pavel Nohel, místopředseda představenstva společnosti Vienna Point.

Brno dnes platí za centrum inovací a technologií. Když jste začínali s pronájmy prostor, nepociťovali jste určitý “pragocentrismus” firem ve výběru pracovních prostor?

Nikdy jsme se moc nezajímali, jak se vyvíjí trh v Praze. Ani žádný výrazný “pragocentrismus” jsme nevnímali. Od počátku bylo zřejmé, že velké nadnárodní koncerny budou preferovat své centrály v Praze. V době našich prvních nabídek kancelářských prostor, po roce 2005, už byla v Brně značná konkurence. Ve stejnou dobu tu vznikaly první projekty moderních administrativních center, například společností CTP, Lordship a další.

Tyto firmy lze tedy považovat za vaši konkurenci v rámci Brna? 

My je za konkurenci nepovažujeme. Je to jiný typ společností. Já osobně se dodnes považuji mnohem více za “řídícího pracovníka z výroby” než za developera. Snažíme se do našich prostor získat firmy, kterým můžeme i pomoci. A to děláme. Trvale jsme mezi  TOP 100 společnostmi města Brna i mezi úspěšnými technologickými parky České republiky.

Vienna point

Jaký typ firem si u vás nyní pronajímá prostory?

Nejprve šlo především o firmy strojírenské. Dnes máme zájem nabízet moderní prostory přednostně inovativním firmám, které se zabývají informačními technologiemi, biochemií a ekologickými zdroji energie. V některých případech u nás firmy jen začnou ve formě start up a po vybudování určitého postavení si již hledají vlastní prostory a zázemí. Velká část však v našem technologickém parku zůstává a rozšiřují se. V uvedených oborech u nás působí několik desítek firem nejen v kancelářích, ale i v laboratořích a technologických prostorách. Od počátku u nás převažují firmy založené v Brně a pobočky mezinárodních firem, zvláště jejich tzv. back offices.

Sami do jejich činnosti, kromě vytvoření optimálních podmínek a prostředí pro jejich rozvoj a růst, nezasahujeme. Pokud tedy nejsme přímo vyzváni k zajištění optimalizace prostředí pro vývoj jejich technologií. Na to navazuje i úprava okolních prostor, včetně odpočinkových a relaxačních zón s vodními prvky. Dostatek parkovacích míst pro návštěvy a zaměstnance.

Máte tedy široké portfolio firem. Na jak dlouhou dobu u vás firmy uzavírají pronájem? A jak přistupujete ke start-upům, u kterých může být jejich budoucnost nejistá? 

Dříve jsme měli nájemce na deset let. Vzhledem k turbulentní situaci v byznysu a tomu, že jsou to často nadnárodní firmy, které neví, co bude za pár let, kde skončí, zkracujeme termíny nájmů. Se start-upy se většinou nějak dohodneme, pokud jim byznys nejde.

Máme tu firmy, které u nás začínaly a na které jsme hrdí, kam to dotáhly. Jedna u nás začínala v roce 2010 s deseti zaměstnanci a sedmimilionovým obratem. Dnes mají téměř 200 zaměstnanců a jeden a třičtvrtě miliardy obrat. Jsem přesvědčený, že i my firmám přispíváme tím, že jim vytváříme prostředí a podmínky, které potřebují, včetně velmi nízkých nákladů na energie. Jsou ale i firmy, které u nás sídlily a neuspěly.

Budovy v areálu Vienna Pointu mají energetický štítek “A”, tedy patří k nejúspornějším objektům tohoto typu u nás. Projekt Vienna Pointu stál od začátku na úsporách energií?   

Ano, již od začátku se zabýváme úsporami energií. Původní výrobní areál Chemontu Brno byl vybudován v době, kdy nebyly kladeny téměř žádné požadavky na spotřebu energií. Tento stav ale již v roce 2001 nebyl z hlediska nákladů na vytápění únosný. Naše nejzásadnější strategické rozhodnutí spočívalo v tom, že jsme se jako majitelé rozhodli k radikálnímu opatření, které víceméně ctíme dodnes: „Vše, co areál vydělá, jde až na nezbytně nutné vedlejší výdaje zpět do něj.”

TIP

Společnost Vienna Point je zákazníkem E.ON. Zjistěte i vy, co vám můžeme nabídnout. Kontaktujte nás

Jaké kroky jste tedy zpočátku museli podniknout?

Začali jsme postupnou rekonstrukcí a modernizací. Původní systém vytápění z centrální kotelny a rozvodů veškerého tepla po areálu byl naprosto neúnosný. Zrušili jsme centrální kotelnu, nahradili ji tmavými zářiči, které jsou plně řízeny počítači. Postupně jsme zateplili haly a stropy, vyměnili okna a světlíky s jednoduchými drátoskly, nahradili jsme všechna plechová vrata za sekční izolované panely s čidly a clonami při otevírání. Využili jsme odpadní teplo z kompresorů pro ohřev vody do sprch a v zimním období využíváme odpadního tepla z práškové lakovny k vytápění hal. A mohl bych pokračovat dále.

Tím, jak jsme postupně změnili způsob vytápění a izolaci budov, se nám skutečně podařilo snížit spotřebu na 1 m² vytápěné plochy prakticky na desetinu. Na výrazně větší plochu jsme spotřebovali podstatně menší množství plynu. Pokud chcete dosáhnout solidních parametrů v izolaci a úsporách energií u starších objektů, není to jednoduché a neobejde se to v řadě případů bez větších investic. Proto u nových budov hned na začátku investiční přípravy zadáváme i energetické parametry, které očekáváme u dokonečných staveb. Našim partnerům z oblasti architektury a stavebnictví neumožňujeme žádné velké kreace a trváme na funkčním zadání se splněním přísných energetických kritérií. A důkladně tyto parametry po kolaudaci kontrolujeme. Mimo jiné i ve spolupráci s VUT FAST zadáváním diplomových a doktorantských prací.

Vienna point 1

Na jaké oblasti v úsporách energií se v současnosti nejvíce zaměřujete?

Osobně jsem docela překvapený, že u nás v republice se téměř veškeré dění a úsilí kolem “zelených úspor” stále točí téměř výhradně kolem nákladů a úspor na vytápění. Přitom razantně přibývají plochy klimatizovaných prostor. Na úspory v této oblasti se nyní orientujeme. Tato snaha začíná již u zahrnutí rekuperačních jednotek, ale i v rámci možnosti optimálního rozdělení chladících jednotek v prostorách, jejichž definitivní rozdělení v době projektu, ale i stavby, ještě vůbec neznáme. Na to pak navazuje řízené stínění budov pomocí žaluzií, nebo v opačném případě otevření slunečnímu záření a využití sluneční energie.

Můžete přiblížit technologie řízeného stínění budov pomocí textilií? 

V roce 2011 jsme začali stavět další výrobní halu. Stavební úřad a hygiena nám nechtěly povolit menší plochy prosklení střešních světlíků a bočních stěn. Po zahájení výroby jsme přišli na to, že v hale dochází k vyššímu kolísání teplot, než technologie nájemce vyžaduje. Na základě výpočtů jsme zjistili, že jenom během hodin, kdy svítí slunce, světlíky do budovy proniká navíc až 202 kilowatt ze slunečního záření, které musíte dodatečně uchladit. Ve spolupráci s FAST VUT Brno jsme přišli na velmi jednoduchou a levnou metodu dodatečného zastínění hal - pomocí rašletových úpletů, které běžně používají zahrádkáři. Díky nim nám nyní světlíky proniká jen cca 16 až 18 kilowatt výkonu slunečního záření.

Návratnost investice tohoto opatření je 0,13 roku. Kdybychom problémy se světlíky řešili jenom klimatizací, tak by musela mít dvojnásobný výkon a stála by třikrát víc než tato jednoduchá varianta zastínění.

Dnes je často využívaným úsporným řešením LED osvětlení. Jak je to ve vaší firmě?

Asi deset let se snažíme o vyšší uplatnění LED zdrojů pro osvětlení hal i dalších interiérů. LED osvětlení zatím ale využíváme jen částečně, máme ho především ve skladech. Ve výrobních halách potřebujeme jak rovnoměrnou teplotu, tak i rovnoměrné osvětlení. A to zatím LEDky ekonomicky neumožňují. Vnější osvětlení v areálu již je pouze LED.

Další věcí je návratnost investice do LED osvětlení. Nájemcům, kterým končí smlouva třeba za pět let, nepřijde návratnost u využití LED osvětlení, která je necelých deset let, zajímavá. Nechtějí se proto na jejich splátkách formou postupné úhrady z dosažené úspory energie podílet. Zvažujeme tedy rozdělení investice do menších kroků a na základě konkrétně dosažených a ekonomicky doložitelných úspor znovu nabízet tuto možnost nájemcům. Takže ano, postupně zvažujeme rozšíření LED osvětlení, ale rozhodně ne celoplošně a naráz.

TIP

Posviťte si na práci úsporněji! Na www.eon.cz/osvetleni najdete referenční projekty, u nichž dosahujeme průměrné úspory 63 % nákladů na osvětlení a návratnosti kolem 3 let. Nezávaznou poptávku nám můžete zaslat prostřednictvím jednoduchého formuláře na téže stránce. 

Kde vidíte v oblasti úspory energií a šetrného přístupu k přírodě další příležitosti na trhu?

V našich klimatických a přírodních podmínkách vidím velký potenciál zejména ve využití sluneční energie a podstatně vyšším využití vody v řadě různých variant od úsporných opatření na snížení její spotřeby přes akumulaci energie, využití srážkové a dešťové vody pro technologické účely, jako je například oplach součástí v práškových lakovnách, využití měrného a skupenského tepla vody při vypařování pro zvýšení účinnosti klimatizačních zařízení.

Na příkladu naší společnosti lze jednoznačně prokázat možnosti úspory ve spotřebě energií i pomocí nenákladných opatření. Obecně se ale jedná jednoznačně o běh na dlouhou, někdy i velmi dlouhou trať. Do značné míry bude záležet i na změně způsobu myšlení nás všech a osobnímu přístupu ke spotřebě energií.

Vienna point 2

Na jaké další úspory energií se chcete zaměřit?

Chceme se dál věnovat fotovoltaice propojené s klimatizací. Přímo přes invertory a nezbytnou akumulaci napájet klimatizační jednotky. Fotovoltaika je výborná věc, ale musí se dopracovat, aby měla zcela jasné podmínky. Když budeme stavět novou halu, nevidím nic vhodnějšího, než před světlíky dát z jižní strany neprostupnou fotovoltaickou desku, která je zastíní a zároveň bude dávat energii do klimatizační jednotky, jež halu dále ochladí. Dalším oborem bude jistě zaměření na efektivnější využití vody.

Vaše společnost působí v oblasti pronájmu a provozu moderních administrativních a technologických prostor už 18 let. Plánujete dál růst?

Rosteme trvale jednak rekonstrukcí a modernizací stávajících ploch, ale i novou investiční výstavbou. Z původních 3,85 ha dnes spravujeme areály o celkové ploše téměř 9 ha. Pokud jde o další rozvoj, zcela jistě ho plánujeme. Problémem je ale stavební řízení. Dříve jsme dostali stavební povolení za půl roku a za 11 měsíců budova Vienna Point 2 stála komplet. Dnes máme pozemky na další výstavbu přes 2,5 roku a čekáme jen na stavební povolení. Musíme s nájemci držet krok. Když teď ale za mnou někdo přijde, že potřebuje další prostory na výrobu, a já odpovím, že nevím, kdy bude stavební řízení ukončeno, on logicky skončí jinde.

Současný stav v Brně, kdy poslední územní plán byl schválen v roce 1994 a od té doby se další investiční výstavba opírá o stále se měnící „Koncepty ÚpmB“ (Územní plán města Brna pozn. red.), moc optimismu investorům neumožňuje. Navíc dle posledních informací z odborných kruhů nelze schválení nového Územního plánu města Brna reálně očekávat před rokem 2022, spíše 2023.

Brno máme ale rádi a chceme, aby vzkvétalo. Proto doufáme, že se přístup města k další investiční výstavbě změní k lepšímu.

Nejlepší články e-mailem