Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Škoda AUTO: Vrháme se do digitálních technologií
3 min 3626
4.9.2017 / jas / 3 min. čtení

Škoda AUTO: Vrháme se do digitálních technologií

Škoda AUTO: Vrháme se do digitálních technologií
Mladoboleslavská automobilka s více než 100letou historií je ve světě nejznámější českou značkou. Firma loni dodala přes 1,1 milionu vozů do celého světa, kde k jejím nejsilnějším trhům patří Čína a Německo. Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen a zaměstnává téměř 30 tisíc lidí. Česká automobilka letos uvedla na trh nové SUV Kodiaq a představila další SUV opět s Q v názvu - Karoq. A také vizi plně elektrického vozu Vision E. Jak se Škoda prosazuje v turbulentním a dynamicky se vyvíjejícím automobilovém průmyslu? Odpovídal šéf marketingu Michal Pres.digilab škoda

1.

Jak inovujete?

ŠKODA posílila svou schopnost inovovat a svou vývojovou kompetenci vytvořením nové oblasti digitalizace a vybudováním DigiLabu v Praze. V této inovativní ideové dílně kreativní týmy zkoumají a vyvíjejí nové obchodní modely a řešení pro mobilitu budoucnosti. Cílem je přitom ještě silnější zapojení digitálních technologií do dosavadní hlavní činnosti automobilky ŠKODA a vývoj inovativních řešení souvisejících s konektivitou a mobilitou.

ŠKODA DigiLab je v této souvislosti důležitou součástí naší Strategie 2025, s níž se značka ŠKODA připravuje na věk digitalizace.

2.

Jak se připravujete na průmysl 4.0?

Pro budoucnost odvětví bude v nejbližší budoucnosti důležitý kromě aktuálních trendů globalizace a stále větší automatizace výroby především fenomén digitalizace, která zcela zásadně promění průmyslové prostředí jako celek. Dalším fenoménem je takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. Nová epocha industriální éry je reakcí na současný demografický a technologický vývoj. Díky inovacím mohou firmy získat lepší schopnost pružně reagovat na stále rychlejší změny v poptávce a rovněž v možnostech výrobních kapacit.

Propojením všech výrobních strojů, robotů, jednotlivých úseků či celých závodů nadobro změní pojetí procesu výroby tak, jak jej dnes známe. Všechny kroky, které ŠKODA v rámci výrobních inovací činí, vedou především k zefektivnění vynaložených prostředků.

Jako příklad je možné zmínit instalaci kooperujícího robota v závodě ve Vrchlabí. Zaměstnanci a roboti tak řeší poprvé ve výrobě ŠKODA AUTO vysoce citlivé úkoly společně ve spolupráci člověka a stroje. ŠKODA dále spolupracuje s celou řadou středních a vysokých škol, také si vychovává odborníky ve vlastních vzdělávacích institucích. ŠKODA úspěšně dokončila modernizaci Středního učiliště strojírenského v sídle společnosti v Mladé Boleslavi. Automobilka v uplynulých třech letech investovala do přestaveb, přístaveb a nových technologií pro výuku více než 200 milionů korun. Vybudováno bylo mimo jiné centrum robotiky. Nedávno pak byl otevřen nový maturitní obor IT mechatronik. ŠKODA vede i dialog s veřejnými vzdělávacími institucemi a státními orgány a dělá maximum pro popularizaci technických oborů a zkvalitnění výuky, aby si český průmysl byl schopen dlouhodobě zachovat konkurenceschopnost.

3.

Jak energeticky hospodaříte?

ŠKODA se snaží o maximální energetickou hospodárnost využíváním BAT technologií, zvyšováním podílu energií z obnovitelných zdrojů, efektivní výrobou s využitím nových technologií. Vysoký důraz je kladen rovněž na vzdělávání zaměstnanců v oblasti ekologie.

4.

Jak šetříte životní prostředí?

Odpovědná a trvale udržitelná výroba a vozy s nízkou spotřebou: to jsou důležité prvky ekologické strategie společnosti ŠKODA AUTO s názvem „GreenFuture“. V jejím rámci si automobilka původně stanovila cíl snížit vlivy výroby na životní prostředí do roku 2018 o 25 procent ve srovnání s rokem 2010. V loňském roce automobilka tento cíl zvýšila na 45 procent. To znamená: během osmi let klesne vliv na životní prostředí téměř na polovinu. Ukazatele jako spotřeba vody a energií, množství odpadu na jeden vyrobený vůz nebo emise CO2 a tzv. těkavých organických látek (VOC), které vznikají například při lakování karoserií, se přesně měří a optimalizují.

Celkové cíle úspor, navýšené na 45 procent, jsou výsledkem konkrétních úsporných opatření, jako je například regulace vzduchotechniky, instalace úsporných světelných zdrojů nebo snížení množství odpadu, který se ukládá na skládku, vznikajícího v přepočtu na jeden vůz.

5.

Jak podporujete zodpovědnou spotřebu?

Společnost ŠKODA AUTO učí své zaměstnance zodpovědnému přístupu ke spotřebě mnoha způsoby, například prostřednictvím e-learningových kurzů či školení. Zaměstnanci pravidelně dostávají newsletter zaměřený na úspory, nové technologie a oblast životního prostředí, v závodě se pak setkávají s billboardy obsahově zaměřenými na šetrné zacházení s technologiemi s cílem úspory energií. Zaměstnanci se zároveň mohou sami zapojit svými zlepšovatelskými návrhy týkajícími se úspory energií v rámci programu Green Z.E.B.R.A. Nejlepší nápady jsou odměňovány.

6.

Jak vnímáte společenskou odpovědnost?

ŠKODA vnímá společenskou odpovědnost jako pevnou součást firemní politiky. Aktivita společnosti ŠKODA AUTO na poli společenské odpovědnosti (CSR) je zaměřena na čtyři hlavní globální pilíře: dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, pomoc dětem a bezbariérovou mobilitu. K tomu je nutno přičíst také řadu ekologických aktivit, které jsou spojeny ve strategii „GreenFuture“ a aktivní podporu regionů, v nichž má automobilka své výrobní závody. Také ochrana zdraví zaměstnanců představuje pro ŠKODA AUTO jednu z priorit společenské odpovědnosti. Nad rámec vlastí strategie CSR je ŠKODA i nadále jedním z největších podporovatelů kulturních a sportovních akcí v České republice.

TIP

Hlasujte pro nominované projekty v devátém ročníku soutěže E.ON Energy Globe! 

Nejlepší články e-mailem