Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií
19.4.2018 / ela

Soutěž Energy Globe 2018 odstartovala, projekty lze přihlásit do konce dubna

Soutěž Energy Globe 2018 odstartovala, projekty lze přihlásit do konce dubna
Už podesáté společnost E.ON ocení projekty, které myslí na šetrný přístup k životnímu prostředí. Uzávěrka přihlášek do soutěže Energy Globe je už 30. dubna. V loňském roce se účastnil finále například známý obchodní řetězec LIDL, který otevřel v pražských Průhonicích prodejnu využívající úsporné a ekologické technologie. Ocenění se i v letošním roce budou udělovat v kategoriích Obec, Firma, Kutil, Mládež, Stavba a Nápad. Na to, jak soutěž probíhá, kdo v ní uspěl a jaký profit z ní výherce má, jsme se ptali Vladimíry Glaserové z marketingového oddělení společnosti E.ON.

Co je hlavní motivací pro účastníky, aby se do soutěže přihlásili?

Kromě věcných cen, které jsou každý rok jiné, se finálovým účastníkům dostane značné mediální podpory. Krátký medailonek o projektu se několikrát objeví v České televizi, vítězné projekty se mohou krátce představit během slavnostního vyhlašování, E.ON je prezentuje na svých webových stránkách a věnujeme jim i dostatečnou publicitu při psaní tiskových zpráv o soutěži. Zviditelnění svého projektu samozřejmě nejvíce oceňují firmy. Absolutní vítěz se pak účastní světového finále, které mu zajistí další publicitu, ale také zajímavou zkušenost a možnost získat další inspiraci a cenné kontakty. Například Michal Šperling, jenž se s projektem chytrého domu s mokřadní střechou účastnil posledního finále v Íránu, zaujal svou prezentací soutěžící z Indie, kteří projevili zájem o jeho know-how.

Uspěl za dobu fungování soutěže v mezinárodní Energy Globe World Award i některý český projekt?

V celosvětové soutěži se potkávají ty nejlepší projekty ze 178 různých zemí světa. Přitom jde o velmi rozmanitá řešení, která hledají odpovědi na aktuální ekologické problémy daných lokalit. Považujeme proto za obrovský úspěch, že se v roce 2013 do finále této soutěže dostal Hotel – vinařství Galant. Majitel tohoto komplexu se rozhodl minimalizovat provozní náklady chytrým využitím přebytků tepla, odpadní vody i skleníkových plynů, jež vznikají během provozu a při výrobě vína.

TIP

Přihlaste svou firmu do  desátého ročníku soutěže E.ON Energy Globe! 

Zaujaly vás na mezinárodní soutěži i jiné firemní projekty?

V hlavě mi utkvěla třeba rakouská pošta, kterou porota ocenila v kategorii AIR za to, že snížila svou ekologickou stopu nahrazením konvenčních vozidel elektrickými vozidly. Tím snižuje emise CO2 a zabraňuje emisím škodlivých výfukových plynů. Dále mě ještě zaujalo řešení norské společnosti BIR, která v malém městečku Bergen postavila jako první na světě podzemní potrubní systém pro sběr odpadků. Ten sbírá odpad z centra města, které čítá více než 12 000 domácností. Jejich sběrné schránky jsou poblíž každé domácnosti a odtud proudí odpad potrubím rovnou do stanic, kde se s ním dál pracuje. Místní obyvatelé tak mohou recyklovat papír, nápojové kartony, plasty, sklo a kov. Odpad se tedy z kontejnerů, které jsou často rejdištěm nežádoucích hlodavců, přesunul do uzavřeného systému potrubí.

S čím by se mohly firmy do soutěže přihlásit?

Desetiletá zkušenost se soutěží mě naučila, že moje fantazie končí daleko před hranicí toho, co se objevuje v přihláškách soutěžících. Šanci na úspěch má každý projekt, který přispívá k zachování primárních zdrojů a šetří přírodu. Firmy, které používají ve výrobě recykláty, alternativní zdroje energie nebo jakkoliv jinak přispívají k ochraně přírody, mohou posílat své elektronické přihlášky do soutěže do 30. 4. 2018. Formulář je k dispozici na stránkách www.energyglobe.cz.

Jaké firmy vybrala v minulosti odborná porota do finále?

V loňském roce se ve finále utkal už zmiňovaný LIDL spolu s ekologickou prádelnou BSB z Olomouce, která odebírá elektrickou energii a odpadní teplo z blízké bioplynové stanice, využívá ekologicky odbouratelné prací prostředky a garantuje bezinfekčnost prádla. V minulosti jsme měli ve finále třeba speciální cihly, které měly zároveň izolační vlastnosti, protože byly plněné expandovaným polysterenem, který se po uložení do cihel napěnil. Zajímavý byl i systém výdeje kapalin do ostřikovačů, který se snažil omezit množství vyprodukovaných obalů, ve kterých se kapaliny obvykle prodávají.

Jaký je zájem v tuzemsku o tuto soutěž ve srovnání se zahraničím?

Během deseti let se nám na stůl dostalo přes dva tisíce projektů. Když jsem mluvila se zakladatelem soutěže panem Wolfgangem Neumannem, byl počtem soutěžících příjemně překvapen. Rekordní byl rok 2016, kdy porota hodnotila 370 projektů.

EEG

Jsou v soutěži letos nějaké novinky oproti loňskému roku?

Již od loňského roku se snažíme soutěž více propagovat on-line. Chceme tak zaujmout především mladé lidi, kteří se zajímají o technologické novinky na poli úspor energií.  Využíváme hlavně Facebook, ale také Instagram, a letos se významněji propojujeme s on-line televizí Stream.

Jak vypadá zákulisí soutěže – co čeká porotce a organizátory v období od uzávěrky příjmu přihlášek až do vyhlášení vítězů?

Porotu i organizátory čeká po ukončení registrace pořádný kus práce. Hodnocení je dvoukolové; porota se setkává na dvou workshopech, které organizujeme. Výsledkem těchto setkání jsou nominace dvou projektů v každé ze soutěžních kategorií. My se pak staráme o představení nominovaných projektů široké veřejnosti od tiskové konference přes kampaně, natáčení medailonků až po slavnostní vyhlášení. O tom, kdo se nakonec stane celkovým vítězem a bude Česko zastupovat na mezinárodní půdě, rozhodne široká veřejnost hlasováním na webu.

Jaké je složení poroty, která hodnotí soutěžní projekty? Kdo porotu vybírá?

Hodnocení projektů soutěže E.ON Energy Globe i v letošním roce zaštítila Akademie věd České republiky. Nezávislé hodnocení projektů tak probíhá ve složení odborníků různých ústavů Akademie věd a dalších odborných poradců, kteří se specializují na témata odpovídající jednotlivým soutěžním kategoriím. Dlouholetým členem poroty je například profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy nebo Ivo Doležel z Ústavu termomechaniky.

TIP

Přihlaste svou firmu do  desátého ročníku soutěže E.ON Energy Globe! 

Projdou rukama odborné poroty všechny projekty, nebo E.ON jako organizátor provádí předvýběr?

Porota všechny přihlášené projekty řádně prostuduje, zkontroluje došlou dokumentaci, zda obsahuje veškeré náležitosti, a poté bodově hodnotí jednotlivé atributy projektu podle předem definovaných kritérií. Velmi lpíme na nezávislosti soutěže a do výběru projektů odborné komisi vůbec nemluvíme.

Jaké hodnoty mají při hodnocení projektů nejvyšší váhu – je to inovativní přístup, úspornost, veřejná prospěšnost, nebo ještě něco jiného?

Při hodnocení projektů komise přihlíží ke specifikům jednotlivých kategorií. Obecně se však hodnotí především inovativnost projektu, jeho dopad na životní prostředí a úspory energií a jak je projekt replikovatelný – tedy zda se tímto projektem mohou jednoduše inspirovat ostatní. U soutěžících jsou všeobecně v oblibě projekty řešící mobilitu či ukládání energie. Zvýšení zájmu pozorujeme i u technologií, které umožňují snížit emise škodlivých látek do ovzduší a které bojují proti smogu.

Kromě ocenění realizovaných projektů zahrnuje soutěž i podporu dosud nerealizovaných projektů – ty mohou soutěžit v kategorii Nápad. O jakou formu podpory vítězů této kategorie se jedná?

Autor vítězného projektu samozřejmě i nadále zůstává jeho autorem i vlastníkem a zodpovědnost o další rozvoj projektu má jen on sám. Nicméně s vítězi E.ON Energy Globe se snažíme vždy nějakým způsobem – pokud to dává smysl – rozvíjet spolupráci. Medializace, kterou projekt v rámci soutěži získá, mu navíc může pomoci při dalších jednáních s případnými investory.

Můžete uvést nějaký zajímavý projekt z kategorie Nápad z minulých ročníků, který se díky Energy Globe uskutečnil?

Před třemi lety uspěl v kategorii Nápad projekt Jakuba Maščucha z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Autor vyvinul mikroelektrárnu, která umí dodávat teplo a elektřinu jen s využitím biomasy, a navíc může fungovat i v tzv. ostrovním režimu (nezávisle na distribuční síti). Jde o první zařízení svého druhu na světě. V letošním roce plánují tvůrci mikroelektrárny otestovat několik těchto zařízení v běžném provozu v rámci pilotních projektů.

Nejlepší články e-mailem