Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

V Ostravě vzniká nové polyfunkční centrum. Stát bude na obnovitelných zdrojích energie
2 min 3573
19.2.2018 / ela / 2 min. čtení

V Ostravě vzniká nové polyfunkční centrum. Stát bude na obnovitelných zdrojích energie

V Ostravě vzniká nové polyfunkční centrum. Stát bude na obnovitelných zdrojích energie
Společnost Smart Innovation Center (SIC) buduje v Ostravě z nedostavěných prostor polyfunkční objekt, který na svůj provoz maximálně využije obnovitelné zdroje. Centrum bude mimo jiné podporovat podnikatele a začínající projekty s cílem propojit podnikatelskou sféru s vysokými školami a podpořit tak rozvoj regionu.

Jedním z hlavních cílů SIC Ostrava je zvýšit konkurenceschopnost regionu. „Do současné chvíle neexistuje v České republice inovační centrum ve formě soustředěného pracoviště, které by bylo zaměřené především na firmy působící v oblasti SMART REGIONs (koncept zaměřený na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů snižujících spotřebu energií, sdílení dat pro veřejné účely a podporu talentovaných lidí, pozn. red.). Proto padla myšlenka vybudovat takovéto centrum s označením SMART Innovation Center v Ostravě,” vysvětluje důvod vzniku centra jednatel společnosti Michal Burian, který za přípravou a realizací projektu stojí.

Celková rozloha polyfunkčního centra bude zhruba 9 600 m², finance na jeho vybudování půjdou částečně z dotací EU, programu OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, pozn. red.) a částečně z vlastních soukromých zdrojů a úvěrů. Zajímavostí je i místo, na kterém budova vznikne. Jedná se o brownfield, který v roce 2010 prošel sanací betonových konstrukcí. Nyní zde již probíhají rekonstrukční práce pro budoucí centrum. Dokončení výstavby proběhne na podzim tohoto roku a otevření centra je plánované na jaře 2019.

Ostrava

Projekt polyfunkčního objektu sleduje nejnovější trendy udržitelné výstavby. SIC Ostrava se ve výstavbě zaměřila na pokrokové technologie a objekt postaví na maximálním využití obnovitelných zdrojů energie, materiálů a inženýrských řešení tak, aby při provozu centra postačilo co nejnižší využití vnějších energetických zdrojů. Podle návrhu splní polyfunkční objekt požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie, tedy energetickou náročnost A.

Na provoz polyfunkčního domu využije realizátor variantu více zdrojů energie, a to kombinaci tepelného čerpadla země/voda, plynové kotelny a fotovoltaické elektrárny. Tepelná čerpadla podle plánu pokryjí asi 75 % topného výkonu, tedy po většinu roku nebude potřeba využívat jiné zdroje tepla. Plynová kotelna a chladící věže budou vytápět centrum při špičkových požadavcích na teplo a chlad. V zimě při teplotě pod asi -5 oC a v létě při tropických dnech. Výhodou tohoto energetického konceptu jsou nízké provozní náklady, využití tepelných čerpadel v režimu topení/chlazení, využití vodních nízkoteplotních systémů a vysoce účinných technologických systémů. To vše v kombinaci s vhodně zvoleným opláštěním a zaizolováním budovy.

V rámci celé České republiky bude SIC Ostrava sloužit jako inovační místo, kde mohou firmy rozvíjet zcela nové směry v oblasti SMART budov, ale také využít potenciálu vysokých škol, synergií a dalších inovačních pracovišť v regionu. SIC Ostrava má v plánu podpořit instituce, společnosti a nově vznikající podnikatelské subjekty získáním teoretických, ale i praktických poznatků právě samotným fungováním polyfunkčního domu, který bude sloužit jako prezentační místo produktů klientů a dodavatelů instalovaných technologií.

Za cíl si SIC Ostrava klade i užší spolupráci podnikatelských subjektů s vysokými školami a podporu inovativního technologicky orientovaného podnikání. „V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je velmi důležitý princip koncentrace a aglomerační efekt. Snadněji se tak rozvíjí spolupráce a následně užší kooperace vysokých škol a podnikatelských subjektů,” vysvětluje Michal Burian, podle kterého se vysoké školy tímto způsobem přirozenou a přímou cestou dostanou k firmám a opačně

Polyfunkční objekt bude mít převážně administrativní funkci. V budově kromě kanceláří mohou firmy využít i parkovací služby, jednací prostory, kopírovací centrum anebo restaurace. K využití budou i další prostory a služby, zejména v oblasti marketingu, PR a konzultačních a poradenských služeb.

Centrum nabídne firmám různé formy nájemného s individuálním přístupem ke každému podnikatelskému záměru. „Předpokládáme, že si takto inkubované společnosti po období nezbytné stabilizace a růstu najdou v regionu odpovídající prostory ke svému dlouhodobému působení a budou i nadále se SIC spolupracovat,” přibližuje dlouhodobé plány Burian.

Nejlepší články e-mailem