Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Vaillant: Ekologické řešení vytápění je téměř vždy i ekonomické
3 min 4616
13.10.2017 / mac / 3 min. čtení

Vaillant: Ekologické řešení vytápění je téměř vždy i ekonomické

Vaillant: Ekologické řešení vytápění je téměř vždy i ekonomické
Jak si mohla vydobýt přední pozici na trhu s topnou, ventilační a klimatizační technikou firma s kuriózním logem v podobě velikonočního zajíce ve vajíčku? Více než 140 úspěšných let potvrzuje, že vsadit na originalitu firemního profilu se zakladateli Johannu Vaillantovi vyplatilo. (Byl to on, kdo o velikonoční neděli roku 1899 objevil při listování časopisem pozoruhodný obrázek zajíčka líhnoucího se z vejce a byl jím natolik fascinován, že se rozhodl získat copyright.) Jak však podotýká jednatel Vaillant Group Czech Petr Stoklasa, kromě nezaměnitelnosti je k dlouhodobému úspěchu firmy nutná kvalita a důraz na obnovitelné zdroje energie.

Existuje v ČR dostatečné povědomí o možnostech ekologického vytápění a ohřevu vody?

Když v roce 2015 došlo k zákazu nekondenzačních kotlů, byli jsme jedna z prvních společností, která iniciovala schůzku výrobců a médií. Plánovali jsme udělat osvětu na internetu i v televizi, aby lidé věděli, co nové nařízení přinese. Stálo nás to nemálo času, energie a peněz, ale zákaz stejně mnohé naše klienty zaskočil, takže se pak museli vypořádat s nemalými problémy. Podle mého názoru tedy koncoví zákazníci i firmy základní informace mají, ale o podrobnosti a konkrétní varianty řešení se začínají zajímat až v momentě, kdy je to začne osobně pálit. Na druhou stranu, z popularity počinů typu E.ON Energy Globe, soutěže projektů zaměřených na energetickou efektivitu a udržitelnost, je patrné, že zájem o úspory energií a o ekologii mezi lidmi roste.

Co musí firma vzít v úvahu, když chce přejít na ekologičtější způsob topení a přitom ušetřit?

To je hodně široké téma. Když to ale zjednoduším, firma by měla kontaktovat projektanta, který spočítá tepelnou ztrátu objektu, zjistí stávající stav a navrhne optimální řešení. A z jeho šetření by mělo tak vyplynout, zda ekologický zdroj, jako třeba tepelné čerpadlo, je vůbec pro daný objekt vhodný.

Vaillant

Existují případy, kdy tepelné čerpadlo, rekuperační jednotku ani kondenzační kotel nelze použít?

Dají se instalovat téměř vždy, výjimek je jen pár. Problém je v tom, zda je to v daném případě dobrá volba. Řeknu vám příklad: stále přežívá mýtus, že kondenzační kotel nelze použít tam, kde byl dosud kotel nekondenzační. Není to pravda, protože kondenzační kotel dokáže topnou vodu ohřát na stejně vysokou teplotu jako nekondenzační. Ovšem při těchto vysokých teplotách se výrazně snižuje kondenzační efekt a tím pádem kotel ztrácí účinnost – snižuje se tedy jeho efektivita a s tím i dosažené úspory. A stejně tak není pravda, že kondenzační kotel je vysoce účinný jen ve spojení s podlahovým vytápěním a nelze ho tedy využít, jsou-li v objektu jako otopné plochy radiátory. Můžete ho instalovat téměř kamkoliv, ale opět jde o míru účinnosti. Ve většině těchto případů je však starý topný systém předimenzován, a proto se dociluje dostatečné hodnoty kondenzační účinnosti. A podobné je to i s tepelným čerpadlem. A toto je stejné jak u koncových zákazníků, tak ve sféře B2B.

I v průmyslových objektech však lze výrazně snížit energetickou spotřebu instalací kondenzačních kotlů. Velmi výhodným řešením jsou takzvané kaskády, to znamená několik vedle sebe nainstalovaných kondenzačních kotlů. Výhoda tkví v širokém rozsahu modulace (tj. možnost snižovat plynule výkon hořáku a postupného zapojování všech kotlů) a také v tom, že v případě poruchy jednoho výrobku ty ostatní stále fungují. Někdy je naproti tomu výhodnější instalovat tepelné čerpadlo, ale volba zdroje záleží na konkrétních podmínkách a dané otopné soustavě.

Jakou finanční úsporu a návratnost investice může firma v případě kondenzačního kotle očekávat?

Úspora u kondenzačních kotlů může ve srovnání se starými, nekondenzačními, dosáhnout až 20 procent spotřeby plynu. Co se týče návratnosti, ta se odvíjí od výše dodatečných nákladů – jak dlouhé odkouření je zapotřebí a jaké další stavební úpravy je nutné provést. Kondenzační kotel vyžaduje odvod kondenzátu, což znamená, že musí být napojený na kanalizaci. V ideálním případě se může investice vrátit do 6 let.

Jaký typ kotle je nejprodávanější?

U nás je to kondenzační kotel ecoTEC Plus, který svou kvalitou, zpracováním, technickými parametry a spolehlivostí patří k absolutní špičce na evropském trhu. Nabízí nejlepší poměr cena-výkon a je univerzálně použitelný. Je to typ, který lze použít jak v bytech a nízkoenergetických domech, tak v komerčních objektech v kaskádové sestavě o výkonu až několika set kilowattů. A i když někdy existují i ekologičtější možnosti řešení, jako například tepelné čerpadlo, vzhledem k jejich finanční náročnosti v ČR v současné době stále převažuje trh plynových kotlů. Každopádně segment tepelných čerpadel prokazatelně stoupá.

Vaillant2

Dá se na kondenzačních kotlech ještě něco vylepšovat?

Kondenzační kotle, které se vyrábějí jistě už 20 let, se vyvíjejí směrem k dokonalejší regulaci.  K dispozici jsou adaptivní regulace, jež reagují na předpověď počasí a jsou schopné navrhnout vám nejvhodnější topnou křivku a optimální časový plán. Dokážou rovněž informovat o chybě kotle a v dohledné budoucnosti budou schopny chybu také predikovat a objednat si servisní zásah. Už dnes k nim nemusíte vůbec chodit, protože kotel můžete ovládat přes počítač a mobilní telefon.

Jak vidíte další vývoj ve vašem oboru?

Zdá se, že v dlouhodobém horizontu 20 až 30 let čeká kondenzační kotle s ohledem na trend snižování emisí NO2 zákaz a bude se preferovat využití elektrické energie, pravděpodobně kombinace fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a rekuperací. Budou vznikat autonomní ostrovní systémy jako lokální zdroje výroby elektrické energie.

To jsme v dost daleké budoucnosti. Co byste si přál, aby se událo v branži ve výhledu příštího roku?

Byl bych rád, kdyby programy podpory ekologického vytápění nebyly koncipovány jako nárazové příležitosti, které se rychle vyčerpají. Měly by fungovat dlouhodobě, aby si zákazníci mohli svou investici lépe plánovat. Domnívám se, že by nevadilo, kdyby byly dotace pro žadatele nižší, pokud by to umožnilo dosáhnout na ně většímu počtu lidí.

Čím vlastně doma topíte vy sám?

V rodinném domě, kde bydlím, máme kondenzační kotel ecoTEC Plus napojený na podlahové vytápění. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že finanční úspora tam je.

Nejlepší články e-mailem