Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Virtuální baterie: Kde úložiště nestačí
3 min 3993
19.2.2021 / Jiří Holubec / 3 min. čtení

Virtuální baterie: Kde úložiště nestačí

Virtuální baterie: Kde úložiště nestačí
S obnovitelnými zdroji energie se často pojí problém kolísavého výkonu během dne i celého roku se období nejvyšší výroby energie rozchází s časem její spotřeby. Oba problémy sice řeší bateriová úložiště, ta ovšem kvůli svým rozměrům a značným pořizovacím nákladům nejsou pro každého. Řada uživatelů fotovoltaiky proto dnes využívá hlavně takzvané baterie „virtuální“.

Pokud si pod pojmem virtuální baterie představíte něco, co v našem světě vlastně fyzicky neexistuje, nejste tak daleko od pravdy. Namísto říše představ se však tento typ baterie skrývá v podstatě uvnitř distribuční sítě, kde funguje stejně jako klasický akumulátor, pro „uskladnění“ energie. Zatímco v období vysoké produkce uživatel posílá přebytky vyrobené energie do sítě, ve chvílích, kdy mu kapacita vlastní soustavy nestačí, si ze sítě energii odebírá. Cena dodané energie pak v různém poměru kompenzuje náklady na odběry.

Služba byla poprvé nabízena v USA, kde se ale nikdy příliš neujala. V Evropě je její obliba větší. Nejvíce je využívaná v Dánsku, Nizozemí nebo Maďarsku, kde má díky místním zákonům na podporu OZE formu takzvaného net meteringu. Zákazník v tomto případě může odebrat ze sítě zdarma stejné množství energie, kterou do ní odešle, na výsledném účtu mu tedy dodavatel účtuje jen čistou („net“) spotřebu. V jiných zemích, do kterých patří i Česko, se výrobci odečítá výměnou za dodanou energii z faktury pouze část ceny té odebrané.

„Služba virtuální baterie spadá do souboru opatření podpory obnovitelných zdrojů energie, které se řídí podle strategie každého daného státu,“ vysvětluje Vít Pokorný ze společnosti E.ON. „V některých státech probíhá podpora garancí výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů, v jiných se využívá čistý net metering, U nás jdeme způsobem virtuální baterie, která ušetří za každou dodanou kW zhruba třetinu ceny kW odebraného.“

Virtuální baterie_1

Kolik za provoz virtuální baterie ušetříte?

„Cena elektřiny se skládá ze stálých, regulovaných a neregulovaných plateb,“ pokračuje Vít Pokorný ve výkladu. „Regulované platby jsou dané státem, stálou složku nákladů pak určuje obchodník a distributor a váže se k fyzickému připojení k distribuční síti. Třetí, neregulovaná složka, která tvoří zhruba polovinu ceny energie, spadá zcela do gesce obchodníka. Právě tuto složku po odečtení poplatku za vedení služby virtuální baterie zákazníkovi vracíme.“

Vyjádřeno čísly – za každou kW dodanou do sítě se uživateli virtuální baterie odečítá zhruba 35 % ceny za kW spotřebovanou. Při přibližné ceně 4 Kč za kW tedy provozovatel virtuální baterie ušetří asi 1,4 Kč za kW. Roční úspora pro „typizovanou“ tříčlennou rodinu v rodinném domku a spotřebou kolem 5 MW činí zhruba 2500 Kč.

TIP

Máte zájem o vlastní fotovoltaickou elektrárnu? Napište nám na solarprofirmy@eon.cz!

Společnost E.ON standardně nabízí službu virtuální baterie pro fyzické osoby a domácnosti, které si od ní nechají nainstalovat domácí solární elektrárnu a zároveň od ní energii odebírají. Virtuální baterie je z principu využitelná pro jakýkoliv zdroj energie, v praxi se ale v Česku využívá takřka výhradně pro fotovoltaiku. Ostatní zdroje jsou na našem trhu zatím tak málo zastoupené, že se dodavatelům nevyplatí pro ně speciální služby vyvíjet.

Ze stejného důvodu – tedy kvůli přílišné různorodosti – není služba zatím dostupná ani pro firmy. Samotné zavedení služby virtuální baterie proces instalace fotovoltaiky nijak nekomplikuje. Při montáži solárních panelů dojde v každém případě k výměně klasického elektroměru za dvoucestný, který dokáže sledovat jak množství energie odebírané, tak té vyrobené. Uživatelům virtuální baterie pouze přibude do online aplikace navíc jeden komponent, který monitoruje způsob, jakým je energie využívána.

Virtuální baterie_2

„To je pro vyúčtování důležité, protože se spuštěním virtuální baterie totiž také proběhne změna fakturace,“ říká Vít Pokorný. „Namísto systému záloh a ročního vyúčtování doplatků či přeplatků je energie účtována měsíčně podle konkrétní spotřeby a energie je v těchto fakturách ‚vracená‘ ve stejném poměru, v jakém je odebírána. Pokud tedy zákazník například odebírá 90 % energie v nízkém tarifu a 10 % ve vysokém, dostane za každý kilowatt dodané energie zaplaceno za 900 Wattů v nízkém tarifu a za zbývajících 100 Wattů ve vysokém.“

Energetická společenství

S růstem plošné podpory OZE se dá očekávat, že se služby virtuálních baterií a net meteringu budou rozšiřovat. Změny přinese už novela energetického zákona, která má kromě jiného zavést i status takzvaného „energetického společenství“. Mohla by vznikat na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí, panelových sídlišť, ale i celých měst a obcí. V rámci energetického společenství by pak měl fungovat čistý net metering, tedy výroba a odebírání energie v poměru jedna ku jedné. Projednávání novely má bohužel už dva roky zpoždění a její opatření začnou platit pravděpodobně až v lednu 2022.

Nejlepší články e-mailem