Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Výzva k podávání žádostí na podporu FVE se blíží, projekty připravujte už teď
2 min 7825
3.1.2019 / ela / 2 min. čtení

Výzva k podávání žádostí na podporu FVE se blíží, projekty připravujte už teď

Výzva k podávání žádostí na podporu FVE se blíží, projekty připravujte už teď
Zájem o fotovoltaické systémy mezi českými firmami stoupá – počet žádostí o dotace z evropských fondů narostl letos oproti roku 2017 téměř o třetinu. Další šancí bude III. výzva k podávání žádostí o podporu instalace FVE, jejíž vyhlášení se očekává v prvním čtvrtletí 2019. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o FVE by firmy měly své projekty připravovat s předstihem.

Předpokládáme mnohem větší zájem o FVE než v předešlých výzvách a může se stát, že alokované finance budou vyčerpány. Proto projekty připravujeme již nyní, abychom mohli o dotační peníze zažádat hned po otevření výzvy,“ vysvětluje Ondřej Vaněk, jednatel společnosti PKV BUILD, která se specializuje na úspory energií a pomáhá také klientům se zpracováním žádostí.

V rámci loňské I. výzvy zaměřené na úspory energií prostřednictvím instalace FVE zaslaly firmy celkem 274 žádostí. Letos od 2. ledna do 30. dubna bylo možné zasílat žádosti v rámci II. výzvy. Žádostí bylo 353, což představuje nárůst o téměř 29 %. „Rostoucí ceny energií vedou mnohé podnikatele k touze mít svůj vlastní zdroj energie. Také se zjednodušil celý administrativní proces podávání žádostí. Je tedy snazší a časově méně náročné dotaci získat,“ vysvětluje Vaněk. Svůj vliv podle něj může mít i publicita, které se fotovoltaické elektrárny a obnovitelné zdroje energie obecně těší.

Každá z předchozích výzev nabízela celkem dvě miliardy korun, přičemž peníze nebyly vyčerpány. Loni požadovaly podniky celkovou podporu ve výši cca 0,6 miliardy korun, letos pak 0,8 miliardy korun. „Z našeho pohledu zájemce nejvíce odrazovala delší návratnost této investice díky nižší ceně silové energie, která do výpočtu významně vstupuje. Zpracovali jsme asi 380 detailních návrhů FVE (pro 380 zákazníků) a pro více než 65 % byla návratnost neakceptovatelná. To se však s rapidním růstem cen energií bude měnit,“ předpovídá jednatel.

Nejčastěji podle něj o dotaci žádají malé a střední podniky. Těm velkým, jelikož mají nižší míru podpory a lepší, tedy nižší cenu elektřiny, se FVE nevyplatila právě z hlediska návratnosti. Navíc byla v těchto firmách největší překážkou byrokratická složka, respektive délka schvalovacího procesu o této investici.

„Největší smysl dává FVE pro mrazírny a chladírny. Mají totiž největší spotřebu elektřiny v letních měsících, a protože výkon FVE je právě v létě největší, úspora je velice zajímavá,“ uvádí příklad z praxe Vaněk. Jeho společnost v rámci minulé výzvy na podporu FVE zpracovala 54 žádostí pro všechny typy provozů, od zemědělských podniků přes strojírenské firmy a výrobce plastů až po firmy z oboru automotive či stavebnictví.

Předchozí výzvy nabízely podporu pro FVE systémy s/bez akumulace. Dotace mohla pokrýt až 80 % způsobilých výdajů u malých podniků, u středních 70 % a u velkých podniků 60 %, příspěvek na jeden projekt činil 300 tisíc až 100 milionů Kč a dotace byly určeny pro firmy se sídlem mimo Prahu. Parametry třetí výzvy budou pravděpodobně shodné, podle Ondřeje Vaňka lze však očekávat zmírnění některých kritérií. „Předpokládáme také rozšíření dotační podpory na výběrové řízení, které v předešlých výzvách nebylo,“ dodává.

Podnik, který zvažuje instalaci FVE a chtěl by získat dotaci, by se měl nejprve poradit s odbornou firmou, jež se zpracováním žádosti zabývá. „Z našeho pohledu je důležité, aby firma, která dotačně energetické projekty zajišťuje, byla mnohem více energetická než dotační,“ upozorňuje Vaněk. „V úsporných projektech je předmětem celé práce navrhnout a spočítat úsporu, a to bohužel ryze dotační agentury často nezvládají.“

Například společnost PKV BUILD zpracovává pro své klienty nejprve zdarma takzvaný návrh fotovoltaické elektrárny, který slouží pro rozhodnutí o této investici. Jde o dokument se stanovením vhodného výkonu FVE, splnění podmínek dotace, celkové investice, návratnosti, úspory apod. Po schválení návrhu následuje zajištění všech kroků spojených s podáním žádosti – od projektové dokumentace, rozpočtu, požárně bezpečnostního řešení, energetického posudku, připojení k distributorovi energie, vyřízení dotace, výběrového řízení až po podotační servis v průběhu jeho udržitelnosti. „Pro klienta je celý proces jednoduchý, nezatěžuje ho časově, a navíc komunikuje pouze s jedním projektovým manažerem, který má celý projekt na starost. Výhodnost pouze jednoho smluvního vztahu nemusím zdůrazňovat,“ popisuje jednatel.

Přesný termín pro podávání žádostí zveřejní ministerstvo průmyslu a obchodu v harmonogramu výzev pro rok 2019.

Nejlepší články e-mailem