Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Informace o webu

Pokud jste se rozhodli navštívit a využívat webové stránky www.byznys-energie.cz, přečtěte si prosím následující všeobecné podmínky, které vám poskytnou informace, jak tyto stránky fungují.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.byznys-energie.cz je společnost E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390, IČ: 26078201, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.byznys-energie.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách, pokud není uvedeno jinak.
Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci internetových stránek Provozovatele.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.byznys-energie.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Zjišťování údajů

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.byznys-energie.cz je společnost E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390, IČ: 26078201, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Cookies

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.byznys-energie.cz je společnost E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390, IČ: 26078201, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Nejlepší články e-mailem