Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Co přinese Modernizační fond?
5 min 2995
15.1.2021 / Jiří Holubec / 5 min. čtení

Co přinese Modernizační fond?

Co přinese Modernizační fond?
Česká republika jako první v EU spouští financování projektů z prostředků Modernizačního fondu, který se pravděpodobně stane jedním z nejzásadnějších nástrojů obnovy české energetiky a podpory obnovitelných zdrojů. Během příštích devíti let z něj budeme čerpat zatím bezprecedentních 150 miliard korun.

Modernizační fond je program, který EU vytvořila v rámci investičních plánů Zelené dohody pro Evropu. Kromě České republiky z něj může čerpat i Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko. Všem těmto státům mají prostředky Modernizačního fondu pomoct plnit závazky, které si Unie stanovila v oblasti omezování emisí skleníkových plynů, a v přechodu na uhlíkově neutrální hospodaření. Hlavní podíl má směřovat do modernizace elektráren, rozvodných sítí, systémů vytápění a výstavby energetických úložišť. Podporovat by se ale měla i energetická účinnost v dopravě, zemědělství a nakládání s odpady. V regionech závislých na těžbě a zpracování fosilních paliv by pak dotované programy měly pomáhat vytvářet nová pracovní místa, rozvíjet vzdělávání, podporovat startupy a umožnit přeškolování pracovníků.

Modernizační fond_1

Odkud se fond financuje?

Zásadní informací o fondu je samozřejmě objem financí, které jsou pro nás k dispozici. Česko v tomto ohledu vychází velmi dobře. Do modernizace naší energetiky bude směřovat skoro 16 % všech prostředků fondu. Podle Státního fondu životního prostředí ČR, který finance z Modernizačního fondu spravuje, se v současnosti celková částka dostupná pro Českou republiku pohybuje kolem 150 miliard korun. Předpokládá se navíc, že by mohla ještě růst. Hlavním zdrojem, ze kterého finance do Fondu plynou, je totiž prodej emisních povolenek. Pro potřeby financování fondu jsou v tuto chvíli vyhrazena dvě procenta z celkového objemu prodeje pro období 2021–2030. Co to ale ty povolenky vlastně jsou a proč jejich cena roste?

TIP

Máte zájem o využití investic z Modernizačního fondu do fotovoltaiky? Projektové záměry musí být podány do 1. 2. 2021. S žádostí Vám rádi pomůžeme, napište na martin.novak2@eon.cz

Systém emisních povolenek vytvořila EU pro energeticky náročné podniky, tedy především pro elektrárny, teplárny či podniky těžkého průmyslu, jako jsou železárny, výrobny hliníku, cementárny, papírny, sklárny, rafinérie, chemičky a také komerční letecké společnosti. V registrech EU ETS (Emission Trading Scheme) je takových firem přes 15 000 a celkový objem CO2, které ročně vyprodukují, se pohybuje kolem 2 miliard tun. Aby byly podniky motivovány svůj objem skleníkových plynů redukovat, stanovuje každému z nich kontrolní orgán (u nás je to Ministerstvu životního prostředí) maximální povolené množství emisí a na každou tunu vystaví jednu emisní povolenku. Část povolenek dostanou provozovatelé bezplatně, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci.

Modernizační fond_2

Zásadní je, že podnik se do celkového objemu emisí musí vejít – pokud by ho přesáhl, platil by vysoké pokuty. Jestliže tedy ví, že mu přidělený počet povolenek nestačí, je pro něj výhodnější koupit si povolenky v dražbách od firem, které investovaly do zelených opatření, a počet svých povolenek tudíž nevyčerpají. Systém tedy nejenom nutí podniky ke snižování objemu emisí (počet povolenek postupně klesá), ale generuje i výnosy z jejich prodeje. A dvě procenta z těchto prodejů směřují právě do Modernizačního fondu.

Kdo a kdy bude mít k prostředkům přístup

Jak už jsme zmínili, rozdělování prostředků Modernizačního fondu má v Česku na starosti Státní fond životního prostředí, respektive Rada modernizačního fondu, ve které zasedají zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Z prostředků fondu budou financované primárně projekty realizované veřejnými subjekty, na které je vyhrazeno 70 % prostředků. Pro soukromé projekty je vyhrazeno 30 % z rozpočtu/financí… a dotace budou v jejich případě podmíněny finanční spoluúčastí příjemce.

Modernizační fond je spuštěn od letošního roku a aktuálně je již možné podávat předběžné žádosti do prvních tří programů: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu (ENERG ETS) a Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Modernizační fond_4

Do těchto oblastí – tedy do modernizace elektráren a tepláren, útlumu uhelné energetiky a rekonstrukce teplárenských sítí – by měla podle dostupných informací směřovat převážná část prostředků fondu. Zbývající prostředky by ale měly být k dispozici i pro menší projekty zaměřené například na akumulaci energie, komunitní energetiku, bezuhlíkovou hromadnou dopravu, ale i na renovace budov, u kterých není možné využít nové evropské operační programy. Část prostředků by podle informací Ministerstva životního prostředí mohla směřovat i do programu Nová zelená úsporám. Z něj by mohly čerpat finance na zateplování domů, výměnu oken, modernizaci vytápění a další úsporná opatření i jednotlivé domácnosti.

Modernizační fond_infobox

Otevření energetiky

O rozsahu podpory a o tom, které projekty bude Fond upřednostňovat, se v současnosti vedou debaty. Jedno zásadní rozhodnutí ovšem již padlo. Do pravidel rozdělování prostředků byl zanesen návrh Komory OZE, aby bylo čerpání peněz z fondu podmíněné principem soutěže a aukce. Nebyli by tedy zvýhodňováni velcí výrobci a distributoři a Modernizační fond by měl být otevřen všem vlastníkům obnovitelných zdrojů energie – ať jde o velké energetické společnosti, o obce, zemědělce, živnostníky či jednotlivé občany. Do výroby obnovitelné energie, dosud vyhrazené takřka výhradně velkým hráčům, se tedy bude moci zapojit přímo nebo prostřednictvím komunitní energetiky v podstatě kdokoliv.

Nejlepší články e-mailem