Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií
27.11.2017 / ela

Firma Bonus dává pneumatikám druhý život

Firma Bonus dává pneumatikám druhý život
Přesměrovat podnikání na jiný obor a místo obchodu se pustit do výroby, to chce odvahu a nadšení. Majitelům firmy Bonus z Českých Budějovic ani jedno nechybělo, a tak po deseti letech provozování velkoobchodu s drogistickými a chemickými výrobky začali v roce 2003 přemýšlet o novém směru. O pět let později se nápad stal skutečností – u Borovan na Českobudějovicku otevřeli závod na recyklaci pneumatik.

„Myšlenka věnovat se recyklaci pneumatik vznikla při našich návštěvách českobudějovických pneuservisů. Pochopili jsme, že je veliký problém s likvidací tohoto materiálu a že se za ni platí. Rozhodli jsme se tedy tento nápad podnikatelsky uchopit,“ říká jednatel společnosti Zdeněk Rothbauer.

Technická příprava projektu a zajištění financování investice trvalo asi pět let. Náklady celou provozovnu v Borovanech činily asi 180 milionů korun, zhruba polovinu prostředků si vyžádala stavební část, druhou půlku pak technologie. Na projekt firma získala evropskou dotaci ze Státního fondu životního prostředí, jež pokryla asi čtvrtinu celkových nákladů.

Nedostatek profesních zkušeností v novém oboru přiměl podnikatele studovat dostupné prameny a hledat zkušenosti jinde. „Z několika provozů, které u nás v devadesátých letech začínaly a brzy ukončily provoz z důvodu malé kapacity, kvality produktů a jejich nízké využitelnosti v té době, jsme získali spíše negativní informace. V další fázi jsme se snažili navštívit zahraniční firmy, kde byli ochotni podělit se o své know-how. Kromě sousedních zemí jsme byli například v provozech v Chorvatsku, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Velké Británii a ve Švédsku,“ vzpomíná Rothbauer.

Umístění výrobny na rekultivované skládce mimo obec, kde se dříve těžila křemelina a kaolinové jíly, uvítaly úřady i ekologické organizace. Bonus navíc nabídl práci pětadvaceti zaměstnancům. Přesto se lidé v okolí trochu obávali, zda recyklace pneumatik nezhorší ovzduší a nebude hlučná. „Praxe však prokázala, že investice je vysoce ekologická, bez vzniku druhotných odpadů a emisí,“ říká jednatel. Stroje pracují v uzavřených halách, takže hluk a prašnost se navenek podle něj nijak neprojevují.

Bonus Borovany zpracuje ročně třicet tisíc tun pneumatik a do budoucna předpokládá zvýšení kapacity. Z použitých pneumatik vyrábí pryžový granulát pro další průmyslové zpracování a pryžové desky. Granulát se využívá na výrobu polyuretanových desek, zásypy umělých fotbalových trávníků, jako přísada do asfaltů, ve formě prachu pak i do nových gumárenských směsí, je také základní složkou směsí pro povrchy atletických drah. V malých množstvích slouží i jako stimulátor hoření do nízkovýhřevných paliv v cementárnách a teplárnách, například do biomasy a štěpky. „Jemný pryžový granulát do průměru asi půl milimetru lze použít rovněž jako vynikající sorbent (název pro speciální prostředky k zachycení a odstranění kapalin, pozn. red.) ropných látek,“ doplňuje Rothbauer.

Pryžové desky s polyuretanovým pojivem se používají zejména jako protihlukové a antivibrační vrstvy do základů nových staveb, pod stroje, na protihlukové stěny, na povrchy dětských hřišť a podobně.

Kromě toho zužitkují v Bonusu i textilní složku z výztuže pneumatik. Z chomáčků textilních vláken, smíchaných s jemným pryžovým prachem, které se odsávají z granulátu při jeho čištění, vzniká produkt s názvem Texparkur. Ve směsi s křemičitým pískem se tento materiál používá na povrchy tréninkových ploch, doskočišť a výběhů pro koně.

Blížící se desetileté výročí provozu je pro Bonus příležitostí k bilancování. „Nejvíce nás těší skutečnost, že jsme dokázali udržet náš nákladově náročný provoz i v době celosvětové ekonomické krize. V současnosti dosahuje naše investice plánované ekonomické predikce. Jsme přitom vděčni i společnosti E.ON za její vstřícnost a pomoc v době, kdy se naší společnosti kvůli vnějším vlivům tolik nedařilo,“ uzavírá Zdeněk Rothbauer.

TIP

Společnost Bonus je zákazníkem E.ON. Zjistěte i vy, co vám můžeme nabídnout. Kontaktujte nás

Nejlepší články e-mailem