Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Hotel Na Farmě: Koloběh produktů, energií a dobrých nápadů

Hotel Na Farmě: Koloběh produktů, energií a dobrých nápadů
Počátkem devadesátých let to byl běžný chov prasat a krav s přidruženou rostlinnou výrobou. Dnes je farma v Choťovicích na Kolínsku součástí energeticky soběstačného projektu s vlastní bioplynovou stanicí, bourárnou masa s výrobnou uzenin a hotelem s restaurací. Hotel Na Farmě získal za rok 2016 ocenění E.ON Energy Globe v kategorii Firma.

Ing. Karel Horák farmaří v Choťovicích od roku 1993. Tehdy pan Horák převzal s manželkou a několika zaměstnanci šlechtitelský a rozmnožovací chov prasat o počtu 180 kusů, k nimž později přibylo 220 kusů holštýnských krav. V rámci rostlinné výroby pěstovali zejména řepku, pšenici, ječmen a také slunečnici. Nechyběla ani kukuřice a vojtěška jako krmivo pro krávy. Dnes hospodaří na ploše 600 hektarů, chovají 300 kusů holštýnských krav a 1 800 kusů prasat.

Nejdřív bioplynová stanice, potom hotel

Úspěšné podnikání umožnilo majitelům dále investovat, a tak v roce 2012 zprovoznili bioplynovou stanici s výkonem 835 kWh. „Vyrábíme v ní elektřinu pro farmu, dílnu, kanceláře, skladovací halu i hotel. Celá naše firma spotřebuje pouze sedm procent vyrobené elektrické energie, zbylých 93 procent dodáváme do sítě. Zpracováváme veškerý odpad ze živočišné výroby a využíváme i kukuřici, kterou si sami pěstujeme,“ popisuje ředitel hotelu Ondřej Sulženko.

Sulženko_LQ

Naše práce nám dává smysl a děláme ji poctivě a kvalitně.“
Ondřej Sulženko, ředitel Hotelu Na Farmě

Provoz vlastní bioplynové stanice pak umožnil výstavbu energeticky soběstačného Hotelu Na Farmě, který byl otevřen v dubnu 2014. Součástí hotelu s dvaceti pokoji je i zmíněná restaurace, v níž si hosté pochutnávají na čerstvém telecím, hovězím a vepřovém masu z vlastního chovu. „Bourárnu masa a malý obchod jsme otevřeli v roce 2015 a letos jsme provoz ještě rozšířili o jatka, kde zpracováváme vepřové maso,“ doplňuje ředitel.

Od pěstování obilí až po propečený steak

Investice do výstavby hotelu a bourárny se podle něj pohybovala v řádech desítek milionů korun, přičemž evropské dotace pokryly necelých deset procent. Díky pěstování vlastního krmiva, zásobování hotelu vlastním masem a výrobě elektrické a tepelné energie v bioplynové stanici je návratnost investice rychlejší než u projektů, které v těchto oblastech využívají dodavatele.

„Návratnost je důležitá, u nás je však na prvním místa kvalita. Naše práce nám dává smysl a děláme ji poctivě a kvalitně,“ zdůrazňuje Sulženko. „Hotel nám vlastně pomohl uzavřít jakýsi pomyslný kruh, který začíná setím obilovin, pokračuje přes krmení skotu a prasat, zásobování bioplynové stanice, jež vyrábí teplo a elektrickou energii nejen do hotelu, až po voňavý steak připravený řezníkem v naší bourárně, který si host objedná u nás v hotelové restauraci.“

Hotelnafarme3

Odpady nepřicházejí nazmar

Součástí uzavřeného koloběhu je i nakládání s odpady. Vedle třídění papíru, skla a plastu firma využívá bio odpad z hotelu i z farmy. Zbytky z kuchyně a baru, částečně i bioodpad z farmy a také bio odpad z domácností z blízké obce Žehuň zde kompostují ve dvou kompostárnách s kapacitou 150 tun zpracovaného materiálu ročně. 

Uplatnění najde i odpad vznikající při samotné výrobě bioplynu. Odpadní voda (fugát) odchází do závlahového systému a otočné třistametrové rameno jím samočinně zavlažuje a hnojí pole. Pevné zbytky (separát) se využívají rovněž jako organické hnojivo a také pro výrobu peletek na topení či jako podestýlka.

Do budoucna v Hotelu Na Farmě plánují využít zbytkové teplo z bioplynové stanice nejen pro provoz wellness centra, jež hostům nabídne relaxaci v bazénech s vodou o teplotě 35 °C, ale rovněž na vytápění skleníků pro pěstování vlastní zeleniny a květin. „V současné době také řešíme, jak nainstalovat zařízení na čištění plynu z bioplynové stanice. Takto vyčištěný plyn (CNG) bychom chtěli využít nejen pro provoz osobních automobilů, ale i zemědělských strojů,“ představuje další plány Ondřej Sulženko.

TIP

Spočítejte si výhodnost CNG jako alternativního pohonu na www.eon.cz/cng. Na stejném odkaze se zároveň dozvíte víc o CNG stanicích a CNG vozech. Pro více informací nás také můžete kontaktovat!

Nejlepší články e-mailem