Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Aktuálně čtete

Pavel Skřivánek: Automatizace umožňuje zlepšení tržní pozice
2 min 2404
23.3.2017 / jas / 2 min. čtení

Pavel Skřivánek: Automatizace umožňuje zlepšení tržní pozice

Pavel Skřivánek: Automatizace umožňuje zlepšení tržní pozice
Společnost Skřivánek byla založena v roce 1994 a dnes patří mezi globální poskytovatele jazykových služeb. Disponuje sítí více než 45 poboček v 17 zemích světa a zajišťuje jazykové, překladatelské a lokalizační služby do více než 100 jazyků. Celosvětový tým společnosti zahrnuje 3000 lingvistů, 350 rodilých mluvčích, zkušené projektové manažery, softwarové odborníky a DTP specialisty. Na otázky, jak firmu řídit ekonomicky i ekologicky odpovídal zakladatel a majitel jazykové agentury Pavel Skřivánek. 

1.

Jak inovujete?

V oblasti jazykového vzdělávání jsou inovace a kreativita využívány především za pomoci multimediální techniky – tedy PC, notebooků, chytrých telefonů, tabletů apod. V obecné rovině inovace soustředíme především do úpravy interních procesů s maximálním využitím automatizace v oblasti projektového řízení, např. automatické přidělování řízení projektů a zakázek a s tím spojené rovnoměrné vytížení pracovních kapacit.

2.

Jak se připravujete na průmysl 4.0? 

Industry 4.0 není jen abstraktní pojem, na který se západní svět připravuje. Industry 4.0 je realitou. Odvětvím stále více rezonují termíny jako CAT (Computer Assisted Translation), cloudové zpracování s možností přímého ovlivnění procesů klientem, nebo machine translation. Automatizace umožňuje zlepšení tržní pozice, ale také ulehčuje firmě existenci v současném prostředí s nízkou nezaměstnaností a nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Nový software zvyšující efektivitu překladatelské práce vzniká denně mezi stovkami vývojářů na celém světě̌ – je potřeba udržovat si neustálý přehled, abychom mohli v rámci odvětví být i za pomoci vývoje vlastního software neustále o krok napřed.

V našem oboru je důležité především maximální využití tzv. CAT nástrojů̊, tedy překladatelského softwaru, který zvyšuje kvalitu, konzistenci, rychlost, a naopak snižuje náklady na zpracování překladů pro naše zákazníky. Neúčtujeme nic, co již jednou bylo přeloženo. Překladatelský software garantuje využití referenčních souborů při překladu, umí pracovat s terminologickými databázemi (individualizované terminologické slovníčky na míru) aj.

3.

Jak energeticky hospodaříte?

Neplýtváme přírodními zdroji, tedy šetříme energií, vodou i plynem. Základem odpovědného a šetrného chování k životnímu prostředí jsou v tomto ohledu naši uvědomělí zaměstnanci.

4.

Jak šetříte životní prostředí?

Dopady našich činností nejsou svou povahou nijak zásadní, presto nám záleží na ochraně životního prostředí a každý rok si klademe cíle, které vedou např. k úsporám energií a důkladnějšímu třídění odpadu. Tiskneme jen to skutečně nutné, šetříme tím naše lesy a snižujeme spotřebu energie a objem odpadu (papír, tonery, elektrozařízení). Zavedli jsme systém zasílání elektronických faktur, který akceptovalo 90 procent všech našich zákazníků. Tímto se nám podařilo razantně snížit spotřebu papíru.

5.

Jak podporujete zodpovědnou spotřebu?

Ekologické zásady jsou plně zahrnuty do firemní strategie naší společnosti. Zavedli jsme systém environmentálního managementu EN ISO 14001, na jehož udržení a neustálém zlepšování se podílí nejen všichni naši zaměstnanci, ale i partneři a dodavatelé. Osobní příklady vnímáme v tomto ohledu jako zcela klíčové. Zároveň věříme, že uvědomělým ekologickým chováním na pracovišti lze k ochraně̌ životního prostředí motivovat ostatní i v privátním životě.

6.

Jak vnímáte společenskou odpovědnost?

Společenskou odpovědnost vnímáme jako nezbytnost dnešní doby. Zahrnutím společenské odpovědnosti do firemní strategie naší společnosti považujeme za správný krok k výchově a změně přístupu jednotlivců. Jediné̌ tak můžeme v budoucnosti zajistit udržitelný rozvoj. Vedle výše popsaných ekologických principů dodržujeme zásady, které prostupují ekonomickou a sociální oblastí. Ať již jde o odmítání korupce, udržování transparentnosti nebo dobrých vztahů se zákazníky i dodavateli. Rovněž podporujeme několik neziskových organizací a společenských projektů, aktuálně a dlouhodobě například občanské sdružení Procit, dříve BABYBOX, Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 cti dětský domov ve Stankově. 

Pavel Skřivánek

  • Zakladatel a majitel jazykové agentury Skřivánek, která patří mezi sto největších agentur světa.
  • Pochází z Vyškova, vystudoval mezinárodní ekonomické vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během této doby absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Berlíně.
  • Má státnice ze čtyř jazyků - angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.
  • Ve volném čase rád lyžuje a jezdí na longboardu a zajímá se o dějiny ekonomiky.
  • Žije v Praze, je ženatý, má dvě děti.

 

Nejlepší články e-mailem