Online magazín o tom, jak ušetřit a inspirovat se ve světě energií

Jak to děláte

Obnovitelné Česko: Kam se sluncem?

29.9.2021 / Jiří Holubec / 3 min. čtení
Solární energetika má v českých zemích paradoxní pozici. Na jednu stranu z analýz vychází jako jeden z nejperspektivnějších zdrojů zelené energie, na straně druhé naráží na často až nepochopitelně zatvrzelý odpor ze strany vládních úředníků i veřejnosti. Ať má ale fotovoltaika pověst jakoukoliv, bez její podpory a aktivního rozvoje nemáme šanci dostát závazkům snižování skleníkových plynů. Jaký potenciál se v ní skrývá?

Kam chodí odpočívat... baterie z elektromobilů?

16.8.2021 / Daniel Storch / 4 min. čtení
Jsou srdcem elektromobility a na jejich evoluci závisí rozkvět či soumrak zelené dopravy. Proto je také namístě klást si otázky nejen ohledně jejich funkce, ale hlavně co s nimi bude, až doslouží. Umíme si už dostatečně poradit s elektromobilovými autobateriemi?

Obnovitelné Česko: Přehrady, turbíny a řeky

13.7.2021 / Jiří Holubec / 3 min. čtení
Vodní elektrárny patří ve světě k nejvýznamnějším nízkoemisním zdrojům. Pokrývají 17 % veškeré produkce elektřiny a 70 % energie z obnovitelných zdrojů. Některé státy, jako například Norsko, Brazílie či Kanada, jejich prostřednictvím naplňují většinu svých energetických potřeb. A jak jsme na tom s hydroenergetikou a jejím potenciálem my?

Obnovitelné Česko: Větrníky, kam se podíváš

14.5.2021 / Jiří Holubec / 6 min. čtení
Tvrdit, že Češi jsou k větrným elektrárnám nedůvěřiví, by bylo hrubé podcenění situace. V diskusích převládají názory, že turbíny poškozují ráz krajiny, obtěžují své okolí hlukem a že naše podmínky nejsou pro využívání větru jako zdroje energie vhodné. Tyto názory je bohužel často slyšet i z míst, kde se o využívání větrných elektráren rozhoduje. Jaký potenciál u nás tedy větrná energie vlastně má?
Nejlepší články e-mailem